Městská část Praha - Dolní Počernice: Plán zlepšování procesu Místní Agendy 21
 

 Plán zlepšování procesu Místní Agendy 21 a  Přehled plnění plánu zlepšování procesu MA21 v roce 2009

 
1.      Vstup městské části do Národní sítě zdravých měst
Termín: únor 2008
Zodpovědnost: politik
Splněno.
 
2.      Registrace městské části do Databáze MA21
Termín: duben 2008
Zodpovědnost: politik, Zbyněk Richter, starosta
 
3.      Schválení Deklarace Zdravého města v Zastupitelstvu MČ
Termín: únor 2008
Zodpovědnost: politik
Splněno.
 
4.      Ustanovení koordinátora Zdravého města a MA21
Termín: březen 2008
Zodpovědnost: Rada MČ
Splněno.
 
5.      Vytvoření komise Zdravého města a MA21
Termín: listopad 2008
Zodpovědnost: politik, koordinátor Petr Stránský, Rada MČ
Splněno.
 
6.      Zavedení Data Plánu NSZM
Termín: březen 2009
Zodpovědnost: politik, komise ZM a MA21
Splněno.
 
7.      Anketa k přípravě a tvorbě strategického plánu
Termín: březen 2009
Zodpovědnost: komise ZM a MA21
Splněno.
 
8.      Tvorba strategického plánu
Termín: březen – prosinec 2009
Zodpovědnost: politik, komise ZM a MA21
Plněno průběžně.
 
9.      Diskusní fórum s veřejností na téma „Rekonstrukce komunikací a městská zeleň“
Termín: březen 2009, květen 2009
Zodpovědnost: politik, komise ZM a MA21
Splněno – I. Diskusní fórum.
Splněno – II. Diskusní fórum.

 
10.  Setkání s veřejností na téma: „Udržitelný rozvoj“ u příležitosti Svátku sousedů
Termín: květen 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
Splněno
Termín:   26.5. 2009
Místo: prostory ÚMČ Praha – Dolní Počernice
 
11.  Propagace Projektu Zdravé města a MA21 – umístění odkazu NSZM a MA21 na webových stránkách městské části www.dpocernice.cz
Termín: květen 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
Splněno
 
12.  Letní škola NSZM – Celostátní setkání MA21 Tábor – účast politik, koordinátor
Termín: 17. 9. 2009 v Táboře v hotelu Dvořák
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
Splněno:
Letní školy se zúčastnil politik Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice – starosta Zbyněk      Richter.
Koordinátor Petr Stránský se nemohl Letní školy zúčastnit z důvodu dopravní nehody a poškození os. automobilu při cestě do Tábora
 
13.  Diskusní fórum s veřejností na téma: Výstupy strategického plánu“
Termín: říjen 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
Splněno.
 
14.  Zapojení do kampaně „Dny zdraví“ – akce pro děti základní a mateřské školy ve spolupráci s Policií ČR (téma – kriminalita, dopravní bezpečnost, veřejný pořádek)
Termín: říjen 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
 
Tato akce byla změněna na Den evropské mobility bez účasti dětí z Mateřské školy DUHA
Splněno.
 
15.  Medializace aktivit MA21 - 1x měsíčně budou aktualizované webové stránky městské části (www.dpocernice.cz) a informačního centra (www.dolni-pocernice.info.cz), odkaz MA21
Termín: leden – prosinec 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
Bylo prováděno
 
16.  Medializace aktivit - Dolnopočernický zpravodaj – 4x ročně článek o přípravě postupu v MA21 a plánovaných akcích
  • Plakáty - pozvánky na akce, umístěné na frekventovaných místech veřejných prostranství
  • Články - Náš region, Moderní obec, Listy hlavního města Prahy, Listy Prahy 14, periodika okolních městských částí – předjednána možnost otištění článku

Termín: leden – prosinec 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
Splněno.
 

17.  Postup dle kritérií MA21 – postup z kategorie Z do kategorie D
Termín: prosinec 2009
Zodpovědnost: politik a komise pro MA21
 
18.  Vyhodnocení PZM a MA21
Termín: prosinec 2009
Zodpovědnost: politik, koordinátor, komise ZM a MA21
 
Politik:          Zbyněk Richter, starosta, e-mail: starosta@dpocernice.cz, tel: 281 021 099
Koordinátor:  Petr Stránský,                 e-mail:  stavby@dpocernice.cz,   tel: 281 021 096