English  Deutsch  Dnes je - svátek má
     
 

Úvod  Úřední deska  |   Kontakty  E-podatelna  Důležité odkazy  Životní situace   Formuláře RSS kanál  Mapa webu

 
 
     
 

 
 
     
 

Úřad městské části Praha - Dolní Počernice
Stará obec 10, 190 12 Praha 9
tel.:
281 021 090 - 99, fax: 281 930 433
e-mail
: dpocernice@dpocernice.cz

 

   Kontakty
   Rozpočet
   Mapa MČ

 
   

   SLOVO STAROSTY

starosta Zbyněk Richter
Zbyněk Richter
E-mail: starosta@dpocernice.cz

Od roku 1990 se angažoval v komunální politice jako zastupitel MČ Praha – Dolní Počernice, kde byl v roce 1998 zvolen starostou. Během osmi let v této funkci se zaměřil na systematický rozvoj Dolních Počernic ve všech oblastech veřejného života. Od roku 2004 se věnuje realizaci projektů s podporou strukturálních fondů Evropské unie.

archiv starších textů


Zpráva o současném stavu PP Počernický rybník
3.8.2009

Dne 30.7.2009 opustili rumunští Romové přírodní památku Počernický rybník. Vzápětí byly MČ Praha – Dolní Počernice zahájeny úklidové práce přímo na břehu rybníka a v jeho blízkém okolí. Všechny viditelné odpadky všeho druhu byly odstraněny, odstraněna byla i většina „skrytých“ odpadků ze zapadlých koutů této lokality. Všechny úklidové práce, (včetně připravované rekultivace louky), byly provedeny na náklady MČ Praha – Dolní Počernice. V pondělí 3. 8. jsem osobně provedl kontrolu levého břehu rybníka, konstatoval jsem jeho uspokojivý stav a vydal ještě příkaz k odstranění zbytku ohnišť a drobných závad.

Mojí snahou bylo též zajistit operativní měření čistoty vody v rybníku, ale moje žádost byla posouzena jako irelevantní a to z důvodu vysoké samočisticí schopnosti rybníka, kdy měření kvality vody s několikadenním zpožděním by nemělo prakticky žádný význam. K dispozici však budou výsledky vzorků vody z pravidelného měření, které je prováděno v měsíčních intervalech. Tyto výsledky budou k dispozici na Odboru ochrany prostředí MHMP.

Závěrem bych chtěl požádat všechny návštěvníky PP Počernický rybník, aby se v ní chovali kultivovaně a ohleduplně. Není mnoho takových lokalit a měli bychom je společně chránit.

Zbyněk Richter, starosta
30.7.2009
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ STAROSTY MČ

Tiskové prohlášení starosty MČ Praha – Dolní Počernice.
Praha, 30.7.2009

K dnešnímu dni, tj. 30. 7. 2009 kolem 18 hod. byla za asistence policejních složek a starosty MČ vyklizena lokalita přírodní památky Počernický rybník, ve které se od pondělka 29. 7. 2009 utábořila početná skupina rumunských Romů včetně automobilů.

Vyklizení lokality a odjezd Romů  proběhlo v naprostém klidu. Hlavním důvodem nenadálého vyřešení této nepříznivé situace byla skutečnost, že (pro mne dosud neznámý) občan ČR nabídnul Romům svůj pozemek v oblasti Klecan u Prahy. Tato nabídka byla Romy akceptována.

Místo, které Romové v Dolních Počernicích opustili, bylo shledáno v relativně dobrém stavu, neboť na výzvu starosty jej uklidili a většinu odpadků odvezli.

Kontrolu a případný další úklid „skrytého“ znečištění pozemku provede MČ na své náklady tak, aby naši občané a návštěvníci naší MČ mohli bez obav navštěvovat okolí rybníka. Požádám ještě i o mimořádnou kontrolu kvality vody v Počernickém rybníku.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat oběma složkám policie za citlivý přístup při řešení této mimořádné události i když s tímto postupem větší část naší veřejnosti nesouhlasila.

Dále  děkuji náměstku primátora Rudofu Blažkovi a radnímu hl. m. Prahy Jiřímu Janečkovi, kteří mě pomáhali složitou situaci řešit.

Závěrem děkuji všem občanům Dolních Počernic, kteří mě po celou dobu morálně podporovali a všem těm občanům hl. m. Prahy a nakonec i ČR, kteří vyjádřili souhlas s mým postupem a prezentací v mediích.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice

dokument

30.7.2009
Korespondence starosty
MČ Praha - Dolní Počernice ohledně vyřešení problému nelegálního kempu rumunských Romů u Počernického rybníka s Českou inspekci životního prostředí, s Policii ČR, s rumunskou ambasádou, Pražskou hygienickou stanici a samosprávnými orgány hl. m. Prahy


Názory občanů

  Zajisté je velká tragédie, co se Olašským Romům přihodilo. To nikdo nemůže bagatelizovat. A jako člověk s člověkem s nimi cítím a přála bych jim, aby se mladík co nejdříve uzdravil. Jiná otázka ale je, jak oni se postavili k nám, k našim zákonům, k našim národním památkám a chráněným územím.

  Obec Dolní Počernice je téměř jedno velké chráněné území přírodní rezervace. Takových míst se v Praze mnoho nevyskytuje. Dokonce i EU hmotně přispěla na některé lokality.

Nelze se tedy divit, že nám, dolnopočernickým občanům v čele se starostou p. Zbyňkem

Richterem, na tomto území záleží. Ten je ale v současné době jak sám voják v poli a jakákoliv iniciativa z jeho strany je negována.

Ptám se, jak je to možné, jestli se náhodou situace neobrací a nářky Romů, že jsou v naší zemi diskriminováni se změní v nářky „bílých“, kteří začínají být diskriminováni ve vlastní zemi. Vždyť zákon je zákon! A nutně musí platit pro všechny stejně! Jinak se zákonitě rozšíří a naroste řada těch, kteří doposud proti Romům nic neměli. A to by se snad stát nemělo.

Jenže akce budí reakci. A s tím se nic dělat nedá. Ale poručit Romům, aby se usadili v nějakém placeném kempu, kde budou dodržovat hygienu a nezamořovat svými exkrementy a odpadky chráněné území, to náš stát nedovede vyřešit? Vždyť proti bílým by to byla hračka. Prosím, zamyslete se nad tím.

Vždyť nedodržení hygieny, zejména v těchto letních dnech, může mít nedozírné zdravotní následky!

Mladík může být na přístrojích a v umělém spánku udržován hodně dlouho, možná i léta, kdo zajistí, aby jeho léčbu jsme nezaplatili my, čeští daňoví poplatníci?

K čemu je zde rumunská ambasáda a další ambasády, aby se postaraly o své občany? Vždyť je také nutné se zamyslet nad tím, že s ubíhajícím časem Romům dojdou peníze, jak začnou potom oni sami řešit situaci?

My dolnopočerničtí občané se plně stavíme za názory a rozhodnutí našeho starosty, pana Zbyňka Richtera a přejeme si, aby rumunští Romové opustili chráněné území v Dolních Počernicích

Praha 30.7.2009

Romové se zdržují u Počernického rybníka nadále.
29.7.2009
Při mé dnešní ranní návštěvě bylo napočítáno
5 automobilů a 15 stanů. Již včera jsem požádal o pomoc policii České republiky i Městskou policii. Obě složky mají situaci pod kontrolou, ale zatím nebylo rozhodnuto o způsobu, který by dokázal přinutit Romy opustit Přírodní památku Počernický rybník.
O dalším postupu v této věci budu na našich stránkách informovat.
Zbyněk Richter, starosta.
Vyklizení prostoru přírodní památky Počernický rybník:
28.7.2009
vyjádření starosty MČ pro portál idnes.cz
http://webtv.idnes.cz/?relation=V090728_124533_tv-zpravy_krr


©2007-2010 MČ PRAHA- DOLNÍ POČERNICE, všechna práva vyhrazena