Seznam úřadů s působností pro MČ Praha - Dolní Počernice na portálu STÁTNÍ SPRÁVY
   
Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro  MČ Praha - Dolní Počernice si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Nemůžeme na ně dle textu** použít přímý link, omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
   
Celní úřad Praha 2
Celní ředitelství Praha
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Finanční úřad pro Prahu 1
Finanční úřad pro Prahu 9
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - pobočka Sever
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, oddělení správního řízení II.
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, oddělení správního řízení I.
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 10-Bohdalec
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 3-Jarov
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 5-Motol
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 5-Stodůlky
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 9-Vysočany
Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravy
Magistrát hl. města Prahy - Odbor školství
Magistrát hl. města Prahy - Odbor živnostenský
Městská veterinární správa v Praze - Inspektorát Praha
Městská veterinární správa v Praze - Ústřední pracoviště
Městské státní zastupitelství v Praze
Městský soud v Praze
Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad v Kladně
Obvodní soud pro Prahu 9
Obvodní státní zastupitelství Praha 9
Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Praha
Pozemkový úřad Hlavní město Praha
Pražská správa sociálního zabezpečení
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu
Státní oblastní archiv v Praze
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Územní pracoviště PSSZ č. 81 se sídlem na Praze 3
Územní pracoviště PSSZ č. 82 se sídlem na Praze 9
Úřad městské části Praha-Dolní Počernice
Úřad městské části Praha 14 - Matrika
Úřad městské části Praha 14 - Občanskosprávní odbor
Úřad městské části Praha 14 - Odbor státní sociální podpory
Úřad městské části Praha 14 - Stavební úřad
Úřad městské části Praha 14 - Živnostenský odbor
Úřad městské části Praha 14
Úřad městské části Praha 9 - Živnostenský odbor
Úřad městské části Praha 9
Úřad práce hlavního města Prahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Praze
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
 
Vyhledávání informací pomocí portálu


 

 
Vyhledávání informací pomocí portálu