Úvod  Úřad Informace/Dokumenty Obecně závazné vyhlášky  

Obecně závazné vyhlášky a nařízení platné na území MČ Praha - Dolní Počernice
   

Městská část Praha-Dolní Počernice se řídí těmito základními předpisy:

  • Zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění, o hlavním městě Praze

  • Statut hl.m.Prahy a vyhlášky hl.m.Prahy,

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

                                                                                               Jmenované zákony, statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice.

   
Důležité odkazy:  
    -   Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy
    -   Zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění, o hlavním městě Praze
    -   Statut hl. m. Prahy