Úvod  Úřad Dolnopočernický zpravodaj  

Dolnopočernický zpravodaj
 

DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

 • • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
   

 • • vychází 5 až 6x ročně, v nákladu 1000 ks
   

 • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích,
  volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
   

 • Za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři.

Kontaktní osoba na redakci: Světla Parkanová
Telefon redakce:  281 931 553
E-mail redakce: zpravodaj@dpocernice.cz

   
Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Světla Parkanová (editor),
PhDr. Dagmar Jílková, Olga Stárková, Vlasta Václavková, Mgr. Markéta Stehlíková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran
 
   


  Ročník 2014 

       
Zpravodaj 10,11,12 -2014 Zpravodaj 7,8,9 -2014 Zpravodaj 5/6-2014 Zpravodaj 3/4-2014
 
Zpravodaj 1/2-2014
 

  Ročník 2013 

       
kliknutím spustíte kliknutím spustíte kliknutím spustíte
Zpravodaj 10/11/12-2013
dvojstránky
Zpravodaj 7/8/9-2013
dvojstránky
Zpravodaj 5/6-2013
dvojstránky
Zpravodaj 3/4-2013
dvojstránky
Zpravodaj 1/2-2013
dvojstránky

  Ročník 2012 

       
Zpravodaj 10/11/12-2012
dvojstránky
Zpravodaj 7/8/9-2012
dvojstránky
Zpravodaj 5/6-2012
dvojstránky
Zpravodaj 3/4-2012
dvojstránky
Zpravodaj 1/2-2012
dvojstránky

  Ročník 2011 

       
Zpravodaj 10/11/12 - 2011
dvojstránky
Zpravodaj 7/8/9 - 2011
 
Zpravodaj 5/6 - 2011
dvojstránky
Zpravodaj 3/4 - 2011
dvojstránky
Zpravodaj 1/2-2011
dvojstránky

  Ročník 2010 

       
Zpravodaj 10/11/12-2010
dvojstránky
Zpravodaj 7/8/9-2010
dvojstránky
Zpravodaj 4/5/6-2010
dvojstránky
Zpravodaj 2/3-2010
2/3-2010

dvojstránky
Zpravodaj 11/12-2009
1-2010

dvojstránky

  Ročník 2009 

       
Zpravodaj 9/10 2009
  dvojstránky
Zpravodaj 7/8 2009
  dvojstránky
Zpravodaj 4/5/6 2009
   dvojstránky
Zpravodaj 2/3 2009
  2/3 2009 - dvojstránky
Zpravodaj 1/2009
[ 1720 kB]

  Ročník 2008 

       
další informace  
Zpravodaj 08-09-10/2008
[ 3002 kB]
Zpravodaj 05-06-07/2008
[ 3043 kB]
Zpravodaj 03-4/2008
[ 1732 kB]
Zpravodaj 01-2/2008
[ 2587 kB]
 

  Ročník 200

       
další informace další informace další informace další informace  
Zpravodaj 05-6/2007
[ 1353 kB]
Zpravodaj 03-4/2007
[ 1017 kB]
Zpravodaj 02/2007
[ 803 kB]
Zpravodaj 01/2007
[ 6691 kB]
 

  Ročník 2006 

       
další informace další informace další informace další informace další informace
Zpravodaj 06/2006
[ 3662 kB]
Zpravodaj 05/2006
[ 3687 kB]
Zpravodaj 03-4/2006
[ 4041 kB]
Zpravodaj 02/2006
[ 2730 kB]
Zpravodaj 01/2006
[ 7539 kB]