Dne 18. 10. 2013 byl v ul. Nad Rybníkem u křižovatky s ul. Bezděkovská (konečká autobusové linky 263) umístěn kontejner na textil.Co vše je možné
do kontejneru odevzdat:


Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony…


Látky


Péřové i vatované přikrývky, polštáře, spacáky…


Obuv


Plyšové hračky


Funkční tašky, kabelky, batohy

       

Úvod  Informace pro obyvatele Nakládání s odpady  

Informace pro obyvatele - Nakládání s odpady
 
 
  SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 
Umístění kontejnerů na objemný odpad z domácností v MČ Praha-Dolní Počernice ve II. pololetí r. 2014:

stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

termíny přistavení v odpoledních hodinách 16. -20.00:
9.9. 2014 - všechna stanoviště - 4 VOK
11.11.2014 - jen Úpická, Nad Rybníkem - 2 VOK
 

  SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2014 na území Dolních Počernic

termíny přistavení v odpoledních hodinách
13. 5. 2014
12. 8. 2014
11. 11. 2014

Zastávky sběrné trasy doba stání

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská 15.00 - 15.20
křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová 15.30 - 15.50

 

 

UPOZORNĚNÍ

V nedávné době byla v Praze zaznamenána stížnost na neprovedený svoz nebezpečného odpadu. Na základě fotografie společnosti Papkov s.r.o., která tuto službu zajišťuje, se však ukázalo, že svoz zajištěn byl. Je tedy možné, že došlo pouze k přehlédnutí svozového vozidla. Abychom podobné situaci do budoucna předešli, uveřejňujeme fotografie dvou variant vozidel, které tuto službu zajišťují.  
 

 
 
  SBĚR BIOODPADU 

Harmonogram sezónního svozu bioodpadů 2014
Pravidelný den odvozu: pátek, lichý týden
(Den prvního odvozu 11.4.2014)- druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky,
V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. přinesené větve upravit na menší kusy.

Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!     ÚMČ Praha-Dolní Počernice

 

  SBĚR TEXTILU 
PROJEKT POTEX - Kontejner na nepotřebný textil a obuv
Opět je možné odevzdávat nepotřebný textil a obuv v rámci projektu POTEX - Kontejner byl z důvodu jeho zabezpečení umístěn ve dvoře úřadu MČ na adrese Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice.

PROJEKT POTEX
Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy.
Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečištěné a mokré textilie.
Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu.

Prosíme Vás, aby jste vkládali věci ve stavu použitelném, odpadem nikomu neprospějeme ani nepomůžeme.
Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz

  STANOVIŠTĚ SEPAROVANÉHO ODPADU

Stanoviště sběrných nádob na separovaný odpad
V ul. K Zámku (křižovatka s ul. K Čihadlům) bylo od 1. 4. 2011 zřízeno nové stanoviště kontejnerů na sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
V ul. Nad Rybníkem došlo k přemístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad od čp. 4 na parkoviště u čp. 393 (cca o 100 m směrem na Vinici)
děkujeme, že třídíte
 

13.4.2011
Bylo znovuotevřeno stabilní sběrné místo rostlinného bioodpadu v Praze 10 Malešicích.
Veškeré podrobné informace naleznete na webových stránkách MHMP http://envis.praha-mesto.cz

ENVIS - informační servis o životním prostředí  v Praze

Sběrné dvory hl. m. Prahy

  


 

MČ Praha - Dolní Počernice je zapojena do projektu Zelená obec prostřednictvím
  společnosti REMA (více na stránkách http://www.remasystem.cz/)

   Kam s nepotřebnými malými elektrospotřebiči a bateriemi?  - na úřad

Ve vestibulu Úřadu MČ Praha - Dolní Počernice jsou umístěny 2 sběrné nádoby
kam mají občané Dolních Počernic možnost odložit např.

  • do zelené - žehličku, topinkovač, fritovací hrnec, holící strojek, hodiny, notebooky, kalkulačky, mobilní telefony, videokamery, vrtačky, brusky ap.

  • do červené - baterie


   BIOODPAD 

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

  • domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
  • komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
  • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
  • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
  • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu.

Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze).

Anna Vojtěchová, Oddělení komunální hygieny, Odbor ochrany prostředí MHMP