Formuláře a žádosti
   
Úřad MČ Praha – Dolní Počernice nepoužívá formuláře v elektronické podobě.

Běžné formuláře lze získat v kanceláři ÚMČ na adrese:
Úřad městské části Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
tel.: 281 021 090 - 99, fax: 281 930 433, e-mail: dpocernice@dpocernice.cz
   
Důležité odkazy:  
 Formuláře a žádosti
Žádost o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace):

 Formuláře dostupné na Úřadě MČ Praha - Dolní Počernice:
Kácení dřevin -  Termín kácení dřevin je vždy od 1.11. do 31.3.
Povolení kácení podléhají dřeviny o obvodu kmene větším než 80cm ve výšce 130 cm nad terénem nebo keře zabírající plochu větší než 40m2. U stromů s menším obvodem stačí v případě fyzické osoby pouze oznámení o kácení dřeviny, není potřeba žádat o povolení. Právnické osoby žádají o povolení vždy. Je-li pozemek, na kterém roste strom určený ke kácení, ve vlastnictví většího počtu osob, je nutné, v žádosti i v oznámení, doložit souhlas všech vlastníků. V případě, že o kácení žádá nebo oznamuje pouze nájemce pozemku, je nutný souhlas vlastníka popř. vlastníků.
K žádosti i k oznámení je nutné doložit situační nákres, doklad o vlastnictví pozemku, popř. fotodokumentaci.
Vyřízení žádosti o povolení kácení může v případě nedodání všech potřebných informací trvat i déle než 30 dnů,
proto je třeba podat žádost nejlépe do konce měsíce ledna
 
 Formuláře na internetu:  FORM.CZ
 
 Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě:  Úřad městské části Praha 14 - Občanskosprávní odbor
Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
Přijímá občanské průkazy do úschovy
Přijímá oznámení týkající se občanského průkazu, v daných případech přijímá občanský průkaz, vyzývá k vyzvednutí občanského průkazu
Přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu
Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Přijímá žádosti o změny údajů v cestovních dokladech a doplnění údajů v cestovních dokladech (zapisování dětí a titulů do vydaných cestovních dokladů)
V daných případech zadržuje občanský průkaz
Vydává cestovní doklad
Vydává občanský průkaz
Vydává potvrzení o občanském průkazu
 
 Formuláře ke stažení na portále MVČR
Občanské průkazy
Cestovní doklady
Cizinci (Foreign Nationals)
Důchody a výsluhy MV
Evidence obyvatel
Odškodnění obětí okupace
Rodná čísla
Úřady samospráv
Zbraně a střelivo
Lustrace
Pro krajské a obecní úřady
Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 
 Formuláře ke stažení na portále Státní správa

 Formuláře Ministerstva vnitra a Policie ČR

  • Vzory formulářů Ministerstva vnitra - Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení...
  • Záznam o dopravní nehodě - Dokumentace průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Formulář ze serveru www.mdcr.cz.

 Tiskopisy Ministerstva financí

 Formuláře České správy sociálního zabezpečení

 Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

 Formuláře Ministerstva spravedlnosti

 Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu

  • Jednotný registrační formulář - Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k jednotným registračním formulářům podávaným na "Centrálních registračních místech", zřízených na obecních živnostenských úřadech. Na "Centrálním registračních místě" může fyzická i právnická osoba ohlásit živnost, podat žádost o koncesi, učinit oznámení vůči finančními úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce.

 Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 Formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny