Organizační složení Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice - kontakty
   
 
 

  Tajemník 

Mgr. Edita Hejdová

Telefon: 281 021 091
e-mail: tajemnik@dpocernice.cz
 

  Podatelna a pokladna


Markéta BrožováJana Novotná
Markéta Brožová
Telefon: 281 021 09
4, 281 021 093
e-mail:  brozova@dpocernice.cz

 
(běžné dopisy a zprávy, podání elektronicky podepsaných zásilek)
ID datové schránky: ehpb75m

Jana Novotná
(CzechPOINT)
e-mail: novotna@dpocernice.cz
pokladna@dpocernice.cz
 
  Zajišťuje :
CzechPOINT
informace o činnosti a působnosti  jednotlivých oddělení, rady a zastupitelstva
poradenské služby o postupu  a způsobu vyřizování záležitostí
přijímá veškerá písemná a ústní podání
zajišťuje spisovou službu a její archiv
kopírování listin
správu hřbitova
hotovostní platby
materiální zásobování úřadu městské části
pronájem bytů
poplatky za psy

  Odd. správy a organizace


 

Hana MoravcováVlasta Václavková
Hana Moravcová
Vlasta Václavková

Telefon: 281 021 090, 281 021 095
e-mail: dpocernice@dpocernice.cz
          kultura@dpocernice.cz
 
  Zajišťuje :
sekretariát starosty
evidence obyvatel
přestupky
životní prostředí
vymáhání dluhů a pohledávek
zeleň
volby
ověřování podpisů a listin
administrativu samosprávy
záležitosti sociální a bytové
kulturní akce v městské části

  Odd. výstavby a rozvoje

 

Petr Stránský
Petr Stránský

Telefon: 281 021 096
e-mail: stavby@dpocernice.cz
 
  Zajišťuje :
výhledový plán rozvoje MČ
projektovou přípravu a kontrolní rozpočet investičních akcí městské části
vypsání a provedení výběrových řízení
kontrolní dny staveb a kolaudační řízení
kontrolu dodržování schváleného rozpočtu stavebních prací
zpracování protokolu ukončení stavby a předání stavby do majetku
opravy, údržbu a rekonstrukce objektů v majetku MČ Praha – Dolní Počernice
údržbu a opravy místních komunikací, veřejných prostranství a zeleně
údržbu a opravy dopravních značek, místního značení, dětských hřišť a hracích prvků
zábory veřejného prostranství v souvislosti se stavební činností
likvidaci černých skládek
evidenci, skladování a prodej přebytků stavebního materiálu
archiv stavební dokumentace

  Odd. hospodářské správy
       a majetku


Ing. Jolana PolochováEliška Čančíková
Ing. Jolana Polochová
Telefon: 281 021 098, e-mail: majetek@dpocernice.cz

Eliška Čančíková
Telefon: 281 021 097,  e-mail: cancikova@dpocernice.cz

 
  Zajišťuje :
hospodaření s majetkem svěřeným městské části
evidenci a inventarizaci movitého a nemovitého majetku městské části
pronájem nebytových prostor a pozemků svěřených městské části
zajištění revizí a běžné údržby v objektech svěřených městské části
zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části
evidenci umístění velkoplošných reklam
pořízení, evidenci a údržbu městského mobiliáře
poplatky ze vstupného, ubytování a za rekreační pobyt
archivaci příslušných dokladů

  Odd. rozpočtu a účetnictví

Věra MackováHana Jakoubková
Věra Macková
Hana Jakoubková

Telefon: 281 021 092
e-mail: ekonom@dpocernice.cz
          ucetni@dpocernice.cz
 
  Zajišťuje :
návrh rozpočtu městské části
účetní agendu hlavní a hospodářské činnosti úřadu městské části
likvidaci faktur
fakturaci vlastních výkonů úřadu městské části
bezhotovostní platby
evidenci správy daní a poplatků
čerpání účelových prostředků
kontrolu příspěvkových organizací
poplatky z hracích automatů
zábor veřejného prostranství
evidenci pohledávek

  Knihovna a redakce DPZ

Světla Parkanová
Světla Parkanová

Telefon: redakce 281 931 553
Knihovna: 281 931 553
e-mail: redakce: zpravodaj@dpocernice.cz
          knihovna: knihovna@dpocernice.cz
 
  V knihovně je k dispozici veřejný internet.

  Ostatní zaměstnanci úřadu


Kateřina PochováTomáš Kníže 
Kateřina Pochová
Tomáš Kníže
Václav Hašek
 Václav Hořánek

Telefon: 281 021 091, 281 021 093
 
 
Zajišťují :

dovoz obědů, praní prádla a drobnou výpomoc seniorům MČ, služby jsou prováděny na doporučení lékaře za úhradu
opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
úklid místních komunikací a veřejných ploch
údržbu zeleně
úklid nepovolených skládek
odstranění vzniklých havárií a škod
provoz, údržbu a úklid hřbitova