Archiv zaslaných zpráv/nové informace na našich www stránkách - rok 2011
 
26.12.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 40 konané dne 21. 12. 2011
Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 39 konané dne 14. 12. 2011
13.12.2011 Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám v závěru roku 2011 popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 co nejvíce zdraví a osobních úspěchů.

Zbyněk Richter, starosta

6.12.2011 Zápis č. 9 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice 28.11. 2011
1.12.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 38 konané dne 30. 11. 2011


Společenský klub JINOTAJ
(http://www.jinotaj.unas.cz/index.php?stranka=main)
-  skupina mladých lidí z pražské části Dolní Počernice, která se již několik let pravidelně schází u příležitosti konání společensko-herních večerů a zážitkových i poznávacích her.

Co nabízíme, je klubové prostředí v sympatickém přírodním okolí s pevným a přátelským zázemím. Předpokladem naší činnosti je bavit se při poznávání a hledání nových možností, posouvání a překonávání osobních hranic v rámci prožívání dobrodružných výprav, pravidelného scházení se u hracího stolu, kde se může každý dobře odreagovat a zároveň dostat prostor a příležitost k rozvoji kritického a samostatného uvažování a projevení vlastního názoru.

Předpokladem naší činnosti je bavit se při poznávání a hledání nových možností, posouvání a překonávání osobních hranic.
28.11.2011 SVOZ ODPADU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude zajištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech 19.-31. 12. 2011 proveden mimořádný svoz skla a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.


Svoz směsného odpadu:
24. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů
25. 12. 2011 normální svoz dle nedělních programů
26. 12. 2011 normální svoz dle pondělních programů
27 - 30. 12. 2011 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů
31. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů
1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů

Svoz tříděného odpadu:
24. 12. 2011 normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. 2011 normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. 2011 normální svoz v rozsahu pondělních programů
19.-31. 12. 2011 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.


POZOR
v souvislosti s navýšením počtu VOK (kontejnery na velkoobjemový odpad) v MČ Praha-Dolní Počernice pro r. 2011

budou mimořádně VOK přistaveny ještě v úterý 6. 12. 2011

stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul.V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul.V Čeňku (u úřední desky)
ul.Nad Rybníkem (konečná MHD č. 163)

termíny přistavení (v odpoledních hodinách)
25.11.2011 25.11.2011
Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 37 konané dne 16. 11. 2011

DĚTSKÁ AMBULANCE - VÁNOCE 2011
V úterý 27.12. a ve středu 28.12. budeme mít dovolenou.
V těchto dnech je zajištěn ZÁSTUP:
Ordinace praktického dětského lékaře
MUDr. Hana Kučerová, Žižkova 419, Šestajovice, Tel:281 961 359.
Ordinační doba pro nemocné: Po 8-12, Út 8-11, St 13-17, Čt 8-11, Pá 8-12

S pozdravem MUDr. Jan Radina
21.11.2011 Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 28. 11. 2011 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice

P r o g r a m:
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2012
2. Aktualizace akčního plánu strategického rozvoje MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2012
3. Změny Jednacího řádu ZMČ Praha-Dolní Počernice
4. Žádost o zrušení dočasnosti stavby Auto-Exner, Českobrodská 42
5. Projednání majetkových vztahů se spol. Počernice I, s r.o.
6. Projednání podmínek odkoupení čp. 366
7. Informace
8. Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk Richter., starosta MČ Praha – Dolní Počernice
18.11.2011 Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu a jubilejní 100. cestopisnou besedu  "Všude dobře, doma nejlíp" o natáčení jednoho dílu ze série dokumentů ČT „Na cestě“, kterou poslední listopadový čtvrtek, tedy 24. listopadu 2011 od 18.30 v budově dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední ctvrtek novou zemi“. Povede a promítnutím dokumentu doprovodí jeho autor   Václav Hanuš
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení, tentokrát však na oslavu mnohem bohatší a krom českého i z jiných zemí, které jsme spolu „navštívili“ . Účast na besedě je zdarma.
17.11.2011 Změny autobusů ve východní části Prahy od prosince 2011
Příloha: schéma vedení linek na východě Prahy, trasa linek 260 a 262

Informační zpravodaj č. 20/2011
Vedení linek v oblasti Běchovic a Dolních Počernic od 11. 12. 2011
Vlakové linky S v PID   
16.11.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 36 konané dne 9. 11. 2011  
10.11.2011 Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013)


Tematické oblasti:
I.    Oblast veřejné zeleně
II.   Obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým
      způsobem, podpora BIOcertifikace
III. Oblast lesů
IV. Oblast ochrany přírody
V.  Ekologická výchova
VI. Specifické projekty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012
8.11.2011 Praha - Dolní Počernice:  ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST

Akční plán 2010- 2011
Akční plán 2012
Zpráva o aktivitách MA 21
Zpráva o MA21


Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 35 konané dne 2. 11. 2011
2.11.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 34 konané dne 27. 10. 2011
1.11.2011 Listopadové slovo starosty MČ Praha-Dolní Počernice
27.10.2011 Nové číslo: DP zpravodaj 7/8/9 - 2011
24.10.2011 Dovolujeme si Vás pozvat na cestopisnou besedu o zkušenostech z mnoha cest do země, která umí žít se zemětřasy i cunami, kterou poslední říjnový čtvrtek, tedy 27. října 2011 od 18.30 v budově dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední ctvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí Mgr. Petr Polák
19.10.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 33 konané dne 12. 10. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE ve spolupráci se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM,
OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN, SPOLEČENSTVÍM MOLECHET, PENSIONEM ČESKÝ STATEK a HOTELEM SVORNOST vás zvou na DOLNOPOČERNICKOU VÁNOČNÍ NADÍLKU

Sobota dne 3.12.2011 v době od 14.00 do 22.00 hod. v objektech kulturního centra, zámeckého parku,stodoly pensionu Český statek, informačního centra a regionálního muzea v Praze - Dolních Počernicích

Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se uskuteční v neděli dne 4. prosince 2010 od 10.00 hod. v sále hotelu Svornost.

K tanci i poslechu bude hrát kapela TOMÁŠOVÉ.
17.10.2011 Doplněna webkamera - pohled na hráz Velkého počernického rybníka - převzato s laskavým svolením z www.vasit.cz
14.10.2011 Výlov Velkého počernického rybníka - nová fotogalerie

Zveme Vás na oslavu
93. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
SPOJENÉ S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM A OHŇOSTROJEM.

Sejdeme se před amfiteátrem v zámeckém parku v Dolních Počernicích dne 24.října v 18.00 hod.
4.10.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 32 konané dne 27. 9. 2011
Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice 26.9. 2011


Noviny na www stránkách: doplněn kompletní odkaz Informace pro návštěvníky
4.10.2011 Městská část Praha - Dolní Počernice oznamuje
záměr prodat formou výběrového řízení rodinný dům čp.605. Cena: minimálně 3.755.740 Kč.
http://www.praha-dolnipocernice/12_aktuality2011/cp.605.doc

Městská část Praha - Dolní Počernice oznamuje záměr pronajmout formou vř. objekt čp.312.
http://www.praha-dolnipocernice/12_aktuality2011/cp.312.doc

Noviny na www stránkách: doplněn kompletní odkaz Informace pro obyvatele
26.9.2011 Nová verze www stránek Dolních Počernic
V současnosti probíhá nahrávání nové verze www stránek MČ Praha-Dolní Počernice. Prosíme omluvte krátkodobou nedostupnost některých odkazů. 

Říjnové slovo starosty MČ Praha-Dolní Počernice
Vážení přátelé, ve stále nekončících letních dnech si vás dovoluji pozvat na tradiční rybářskou akci – výlov Velkého počernického rybníka, který se uskuteční ve čtvrtek 13. října. ...... (pokračování)
http://www.praha-dolnipocernice.cz/slovo_starosty.htm

V průběhu akce „ Babí léto v Dolních Počernicích“ byl v mikrobusu, který svážel návštěvníky, nalezen cenný předmět, který bude jeho majiteli předán na základě jeho předchozí identifikace. Informace a tento předmět je možno obdržet podatelně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, tel. 2810210 93.

23.9.2011 Cestopisná beseda "Nepálem snadno, rychle a bezpečně"
ve čtvrtek 29. září 2011 od 18,30 hodin v budově dolnopočernické radnice. Povede a promítáním fotografií doplní Inf. Jiří Lávička.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011_aktuality/(98)%20Nepalem%20snadno,%20rychle%20a%20bezpecne.pdf
20.9.2011 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 26. 9. 2011 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice
http://d_pocernice.imunis.cz/edeska/detail.asp?file=37785
16.9.2011 UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu v ulici V Čeňku
Z důvodu oprav dešťové kanalizace bude po dobu cca 3 týdnů omezen dopravní provoz v ulici V Čeňku - za čp. 470 směrem k rybníku Martiňák. Průjezdnost bude zajištěna. Realizaci zajišťuje společnost EKIS s.r.o.. Zahájení prací je plánováno na 26. 9. po zajištění dopravního opatření.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011_aktuality/11-09-16_na%20web%20Komunikace%20v%20Cenku%20.doc

mapka dopravního omezení
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011_aktuality/11-09-16_mapka_1980_001.pdf

Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 31 konané dne 14. 9. 2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rada/RMC_31_2011.doc
13.9.2011 XVI. ZAHRADNÍ SLAVNOST "BABÍ LÉTO 2011"
již tuto sobotu 17. září 2011'
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011/program_babiho_leta_2011-%202[1].%20verze.doc

Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 30 konané dne 7. 9. 2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rada/RMC_30_2011.doc
8.9.2011 Webkamera, která zabírá hráz Velkého počernického rybníka
http://www.vasit.cz/webcam.php

Zápis ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice číslo 29 konané dne 31.8.2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rada/RMC_29_2011.doc
6.9.2011 Podzimní slovo starosty.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/slovo_starosty.htm

Dobrá praxe - environmentální vzdělávání ve veřejné správě Partnerství Norska a České republiky - O studijní cestě do Norska - vzdělávací cesta, které se zúčastnil i starosta MČ Praha - Dolní Počernice Zbyněk Richter
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011/11-09-06_4%20o%20SC%20do%20Norska%20F.pdf
5.9.2011 Doplnění odkazu „Plastiky, sochy“ nový reliéf Mistra Jana Husa.
Slavnostní odhalení nové busty mistra Jana Husa proběhlo ve čtvrtek 1.září 2011 v areálu Základní školy v Praze - Dolních Počernicích.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/plastiky.htm

Upozornění pro podnikatele
Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011_aktuality/11-09-05_Upozorneni%20pro%20podnikatele%20FA.doc

Ukončení projektu Podpora domácího kompostování.
Správu projektu po celou dobu trvání (do 30.9.2014) zajišťuje spol. ISES s.r.o., na jejíž stránkách (www.ises.cz) jsou k nalezení potřebné informace týkající se projektu.

Regionální infocentrum
Nová nabídka pohlednic k zakoupení v infocentru.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/infocentrum.htm
30.8.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice číslo 28 konané dne 24.8.2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rada/RMC_28_2011.doc
26.8.2011 Dolnopočernický zpravodaj 5/6 - 2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/zpravodaj/DPZ_5_6_2011_web.pdf
22.8.2011 Zápis ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice č. 27 z 18.8.2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rada/RMC_27_2011.doc
19.8.2011 Slovo starosty a pozvání na slavnostní odhalení nové busty mistra Jana Husa, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v areálu naší školy v 8,00 hodin.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/slovo_starosty.htm

Zápis ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice č. 25 z 10.8.2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rada/RMC_26_2011.doc
5.8.2011 XVI. ZAHRADNÍ SLAVNOST „BABÍ LÉTO 2011“
v Dolních Počernicích a Hostavicích, se bude letos konat v sobotu dne 17. září 2011 od 9 do 22 hodin
v zámeckém parku a přilehlých objektech v Praze – Dolních Počernicích a dále pak v zámecké zahradě v Praze – Hostavicích
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011/program_babiho_leta_2011-%202[1].%20verze.doc

Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice 1.8. 2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/zastupitelstvo/ZMC%20c[1].%207-2011.doc

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v úterý 9. srpna 2011
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011/Harmonogram_mobilniho_sberu_nebezpecneho_odpadu_2011.doc

2.8.2011 POZOR - SBĚR BIOODPADU 22. října 2011 od 9.00 do 12.00
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011/11-08-01_Harmonogram-%20sber%20bioodpadu-II[1].%20pol.%202011.doc
21.7.2011 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 1. 8. 2011 v 18.00 hod.ve velké zasedací místnosti úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice
http://www.praha-dolnipocernice.cz/zastupitelstvo/11-07-21_pozvanka.doc

Termíny a u místění kontejnerů na objemný odpad v MČ Praha-Dolní Počernice ve II. pol. r. 2011
13. 9. 2011 a 15. 11. 2011 v odpoledních hodinách
http://www.praha-dolnipocernice.cz/2011/11-07-20_umisteni%20VOK%20ve%20II.%20pol.r.2011.doc

Nemovité kulturní památky v Dolních Počernicích - aktualizace
http://www.praha-dolnipocernice.cz/pamatky.htm

Obnovená socha Sv. Jana Nepomuckého v roce 2010
http://www.praha-dolnipocernice.cz/pamatky.htm

Pomník obětem II. světové války
http://www.praha-dolnipocernice.cz/plastiky.htm