Služby občanům poskytované Úřadem MČ Praha - Dolní Počernice
 
 • Úřad MČ Praha–Dolní Počernice

Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (Vidimace a legalizace)
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za rekreační pobyt
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 
 • Vidimace a legalizace
  Úřad městské části Praha-Dolní Počernice je pověřen na základě zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu prováděním vidimace a legalizace. Ověřování se provádí v úředních hodinách.

Výpis z veřejných evidencí:

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku