26.9.2014
 Praha Neznámá

Vážení návštěvníci našich stránek,

rád bych vás upozornil na články, které vyšly na stránkách Praha Neznámá, kde mají Dolní Počernice dokonce 4 články. Doporučuji vám prohlídku obsahu těchto stránek, které jsou v případě Dolních Počernice velmi zdařilé a vhodně propagují naši městskou část.

Zbyněk Richter, starosta.
 

  24.9.2014
 Pozvánka


na 124. cestopisnou besedu Čínčes po 60 letech,
o dvou letech strávených na Statku čínsko-československé družby, kterou tentokrát poslední záříjový čtvrtek 25. září 2014 od 18,30 hodin
v zasedací síni dolnopočernické radnice v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí
Tomáš V. F. Jirsák.
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.

 

 24.9.2014
 Výlov Velkého Počernického rybníka

Dne 16. 10. 2014 se uskuteční cca od 8.00 hod. výlov Velkého Počernického rybníka.

V rámci výlovu proběhne výchovně vzdělávací akce ve spolupráci MČ Praha – Dolní Počernice, Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a Vodní záchranné služby, která bude zaměřena převážně na školní mládež. V průběhu výlovu se děti seznámí s rybničním hospodářstvím, s druhy ryb a vodního ptactva, s technikou rybolovu a s dalšími tématy, souvisejícími s přírodou a životním prostředím. Novinkou bude prezentace Vodní záchranné služby v oblasti styku obyvatel s vodou a prováděním záchranných akcí při tonutí.
Přijďte strávit hezké a poučné dopoledne na hráz Počernického rybníka.
 

 22.9.2014
 VOLBY

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do zastupitelstva hl. m. Prahy a MČ Praha-Dolní Počernice, do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24

11.8.2014
Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10. a 11.10.2014 ve volebním obvodu č. 24

Žádost o vydání voličského průkazu
 

 22.9.2014
 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

UPOZORNĚNÍ
Ordinace pediatrie i alergologie

budou v pondělí 27. 10. 2014 zavřené.
PEDIATRIE pro akutní stavy zajištěn zástup: MUDr.Hana Kučerová, Žižkova 419, Šestajovice, Tel: 281961359. Ordinační hodiny v pondělí: 8–13 hod.
Děkuji. MUDr. Jan Radina
 

 19.9.2014
 Pozvánka

Dovoluji si Vás pozvat na 31. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 29. 9. 2014 v 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
Projednání postupu příprav a realizace projektu „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“
 

 16.9.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem volebního období se nám podařilo dosáhnout několika úspěchů, které se v budoucnu projeví na zkvalitnění života v Dolních Počernicích. Předně je to pořízení nového samosběrného vozu, jehož provozem se zlepší kvalita našich ulic a veřejných prostranství. V druhé řadě jsme obdrželi z OPPK významnou dotaci ve výši cca 45 mil. Kč na realizaci projektu Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, který získá novou podobu. Do tohoto projektu je zahrnuta i revitalizace bývalého zahradnictví při ul. Národních hrdinů.

V sobotu 15. září byla slavnostně otevřena nová naučná stezka s názvem Geologická zahrada. Tu si můžete v klidu prohlédnout v parčíku za místním hřbitovem. Podali jsme též žádost na MŠMT na přístavbu Mateřské školy DUHA ve Svatoňovické ulici a v závěru roku se pravděpodobně dočkáme řešení dopravní situace před základní školou formou kruhového objezdu. V souvislosti s těmito akcemi nás však čeká přijetí rozpočtových opatření, kterými budeme muset zajistit povinnou spoluúčast žadatele v řádu několika milionů Kč. Věřím, že se jak staré, tak nové vedení naší MČ s financováním těchto projektů bez problémů vypořádá.

Zbyněk Richter, starosta

 

 5.9.2014
 Pozvánka

Slavnostní otevření Geologické zahrady

V rámci zahradní slavnosti Babí léto 2014 Vás zveme  na slavnostní otevření Geologické zahrady v Dolních Počernicích v sobotu 13. září 2014 ve 14,00 hodin v parčíku za hřbitovem. Součástí slavnostního otevření expozice budou dvě procházky s průvodci.
 

 1.9.2014
 Slovo starosty

Slovo starosty – nový školní rok.

 

 21.8.2014
 Pozvánka

XIX. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO 2014


v Praze - Dolních Počernicích se bude konat
v sobotu dne 13. září 2014 od 09.00 do 23.00 hod.
v zámeckém parku a přilehlých objektech
v Praze – Dolních Počernicích

 

 27.8.2014
 Oznámení

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody
v Dolních Počernicích v  úterý 9. září 2014
od 01,00 do 23,00 hodin.

z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.
 

 

 21.8.2014
 Pozvánka

XIX. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO 2014

v Praze - Dolních Počernicích,
která se bude konat
v sobotu dne 13. září 2014 od 09.00 do 23.00 hod.
v zámeckém parku a přilehlých objektech
v Praze – Dolních Počernicích

PROGRAM AKCE V PŘÍLOZE
 

 12.8.2014
 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Umístění kontejnerů na objemný odpad z domácností v MČ Praha-Dolní Počernice ve II. pololetí r. 2014:

stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

termíny přistavení v odpoledních hodinách 16.-20.00:
9.9. 2014 - všechna stanoviště - 4 VOK
11.11.2014 - jen Úpická, Nad Rybníkem - 2 VOK
 

 11.8.2014
 Senátní volby 2014

Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10. a 11.10.2014 ve volebním obvodu č. 24

Žádost o vydání voličského průkazu
 

 24.7.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

školní prázdniny i dovolené jsou v plném proudu. Doufám, že si je užíváte podle svých představ a k plné spokojenosti. Mě ještě odjezd na dovolenou čeká, ale již nyní jsem na cestu dostal jeden „dárek“ v podobě jakéhosi občasníku s názvem Zrcadlo. Pisatel se pod něj podepsal pouze iniciálami B.K. Je pravděpodobné, že tento článek se dostane do rukou i vám. Já mohu pouze sdělit, že informace, které jsou v něm uvedeny, jsou nepravdivé, což mohu transparentně doložit na základě dostupných důkazných materiálů. Je smutné, že tímto způsobem je dehonestována práce má i většiny členů našeho Zastupitelstva před naší veřejností.
Přeji vám krásné léto a mnoho nezapomenutelných zážitků.

Zbyněk Richter, starosta

  23.7.2014
 Dolnopočernický zpravodaj


Dolnopočernický zpravodaj 05-06
/2014

 10.7.2014
 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

LÉKAŘI - DOVOLENÁ 2014
MUDr. Hana NOVÁKOVÁ
28. 7. - 8. 8., a  15. 9. - 19. 9.2014

MUDr. Zuzana Dastychová
7. 7. - 11. 7., a  28. 7. - 8. 8.,  21. + 22. 8.2014

 9.7.2014
 KNIHOVNA 

Místní knihovna Dolní Počernice bude uzavřena celý měsíc srpen.

V červenci je knihovna otevřena v obvyklé otevírací době. Výpůjční doba knih zapůjčených před prázdninami  se prodlužuje do září.

 4.7.2014
 AGENDA 21  

Výsledky jednání 5. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 15.5.2014

ANKETA

Které problémy MČ považujete Vy za nejpodstatnější?
 

 29.6.2014
 Magistrát hlavního města Prahy  

Pražské kontaktní centrum:  12 444
 

 20.6.2014
 NOVÁ ZASTÁVKA PID "NAD RYBNÍKEM"  

Zastávka bude uvedena do provozu se zahájením letních prázdnin v síti Pražské integrované dopravy bude uvedena do provozu od soboty 28. června 2014.

Nově zřízená zastávka pro linku PID 263 mezi zastávkami „Škola Dolní Počernice“ a „U Počernického rybníka“ (pouze ve směru „Bezděkovská“) ponese název „Nad Rybníkem“, zastávka bude celodenně a celotýdenně na znamení.

 16.6.2014
 INFORMACE O DALŠÍ VÝLUCE VODOVODU  

DATUM VÝLUKY: od 23.6. 2014 do 27.6.2014
Praha – Dolní Počernice: Nad Rybníkem 90, 101, 102, 124, 148, 171, 172, 185, 219, 228, 286,
 365, 384, 399, 612, 647, 828.
ČAS VÝLUKY: od 23.6.2014, 08:00 hod do 27.6.2014, 16:00 hod..

V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.
 

 11.6.2014
 INFORMACE O VÝLUCE VODOVODU  

DATUM VÝLUKY: od 16.6. 2014 do 20.6.2014
Praha – Dolní Počernice: Nad Rybníkem 4, 393, 503
ČAS VÝLUKY: od 16.6.2014, 08:00 hod do 20.6.2014, 16:00 hod, následně napouštění a tlakování, úplné obnovení dodávky vody ve 16:00 hod.

DŮVOD VÝLUKY: Sanace řadu DN150 ul. Nad Rybníkem – výluka V2 sanace řadu.
 

 10.6.2014
 IPR v knihovně  

Představení činnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - 4× veřejná diskuze — Městská knihovna, Mariánské nám. 1 — 18:00

 6.6.2014
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Dovoluji si Vás pozvat na 29. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat
v pondělí 16. 6. 2014 v 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

  28.5.2014
 Pozvánka


POHÁDKOVÝ LES V SOBOTU 31. 5. 2014
Aktivní procházka pro celou rodinu plná úkolů a her - start v čase 13,00 - 14,00 hod. v zámeckém parku Dolní Počernice před restaurací Léta Páně.

 

  28.5.2014
 Dolnopočernický zpravodaj


Dolnopočernický zpravodaj - 03-04
/2014

  27.5.2014
 Pozvánka


na 123. cestopisnou besedu VENEZUELA,
o cestě k indiánům na Orinoku, k Salto Angel, přes Guyanskou vysočinu na Roraima tepuí a na Los Roques, kterou tentokrát poslední květnový čtvrtek, tedy 29. května 2014 od 18,30 v zasedací síni dolnopočernické radnice v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním filmu doprovodí RNDr. Tomáš Charvát
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.

 

 27.5.2014
 Slovo starosty


Vážení spoluobčané,
na jiném místě našich stránek naleznete soubor údajů, nazvaný „Rozvaha o území městské části Praha – Dolní Počernice". Tento poměrně obsáhlý materiál je v současné době předmětem zpracování všemi MČ hl. m. Prahy a je součástí příprav a tvorby nového Metropolitního plánu. Je nanejvýš potřebné, aby se do tohoto procesu zapojila i veřejnost. Budu velice rád, když u vás naleznu odezvu k tomuto matriálu ve formě nových podnětů či připomínek a to jakoukoliv formou. Naše zastupitelstvo bude tento bod projednávat na svém 29. zasedání dne 16.6.2014 a proto vás na něj srdečně zvu za účelem společného rozhodování o budoucí podobě Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta

Rozvaha o území MČ Praha – Dolní Počernice, květen 2014.
 

 26.5.2014
 Slovo starosty

Rozvaha o území MČ Praha – Dolní Počernice, květen 2014.

 

 19.5.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás pozval na naši tradiční akci Svátek sousedů, která se bude konat v úterý 27.května v 19 hod. na nádvoří úřadu ve Staré obci 10. Jako obvykle pro vás bude připraven malý kulturní program, dobrá hudba a malé občerstvení ve formě pečeného selátka. V průběhu večera vás seznámím u kulatého stolu s dosavadním průběhem příprav nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy a s nasměrováním udržitelného rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice. Těším se, že budeme mít další možnost si vzájemně neformálně popovídat, což je pro mne vždy prospěšné neboť při této formě komunikace vždy načerpám další podněty k práci naší samosprávy.

Pozvánka na SVÁTEK SOUSEDŮ v příloze

 

 19.5.2014
 SVOZ BIOODPADU

Harmonogram sezónního svozu bioodpadů 2014
Pravidelný den odvozu: pátek, lichý týden
(
Den prvního odvozu 11.4.2014)
 

 15.5.2014
 PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014  

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
 

 13.5.2014
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Dovoluji si Vás pozvat na 28. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat ve středu 21. 5. 2014 v 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.
 

 12.5.2014
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JEZDECKÉHO KLUBU

OS Počin pořádá v sobotu 17. května od 10,00 h
v areálu JK POČIN DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Program na Den otevřených dveří v jezdeckém klubu POČIN v sobotu 17. května 2014
 

 8.5.2014
 Pozvánka

LEPORELA 12. - 16. 5. 2014 Léta Páně - špejchar

Putovní výstava nejdelšího LEPORELA z dětských obrázků, která svouji pouť zakončuje právě v Dolních Počernicích.

 8.5.2014
 Pozvánka

5. Fórum zdravé MČ Praha-Dolní Počernice,
15. 5. 2014 od 18.00 hod. v hotelu Svornost

 Témata diskuse:
1. Doprava – dopr. opatření, pěší doprava, parkování
2. Územní rozvoj – nový ÚP (Metropolitní plán)
3. Vzdělávání a výchova – využití škol a škol.zařízení
4. Bezpečnost – kriminalita, prevence, osvěta
5. Kultura, sport, volný čas – nové a stávající aktivity
6. Životní prostředí – hluk, emise, čistota vod. toků
7. Dětský stůl – libovolná témata

Malé občerstvení zdarma, připraven dětský koutek pro děti, tombola.

Přijďte se podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích !
 

 6.5.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás v rámci Místní agendy 21 co nejsrdečněji pozvat na 15. května od 18 hodin do hotelu Svornost na již 5. veřejné Forum MČ Praha – Dolní Počernice. Společně s vámi chceme najít 10 problémů, které obyvatele naší MČ nejvíce trápí. Jednání bude probíhat u t.zv. kulatých stolů v níže uvedených oblastech, které „povedou“ členové ZMČ

- více informací
- pozvánka

 

 6.5.2014
 Místní knihovna Praha - Dolní Počernice

UPOZORNĚNÍ
Místní knihovna Dolní Počernice bude ve čtvrtek 15. 5. 2014 uzavřena.

 28.4.2014
 POZVÁNKA

Městská část Praha – Dolní Počernice vás zve na
SVÁTEK SOUSEDŮ v úterý dne 27. května 2014
od 19.00 do 22.00 hod.  v prostorách Úřadu MČ
Program v příloze
 

 5.5.2014
 Volby do Evopského parlamentu 23. - 24.5.2014

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Evropského parlamentu -informace
Žádost o zápis do seznamu voličů

 

 1.5.2014
 Certifikát - elektroodpad

Certifikát společenské odpovědnosti za zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.
Certifikát o vytvoření českého rekordu "Praha plná počítačů".
 

 10.4.2014
 OMEZENÍ DOPRAVY

Omezení dopravy:
Výstavba kanalizačního sběrače H - prodloužení do Běchovic ( etapa 0001).
Situační plánek

 

 6.5.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás v rámci Místní agendy 21 co nejsrdečněji pozvat na 15. května od 18hod. do hotelu Svornost na již 5. veřejné Forum MČ Praha – Dolní Počernice. Společně s vámi chceme najít 10 problémů, které obyvatele naší MČ nejvíce trápí. Jednání bude probíhat u t.zv. kulatých stolů v níže uvedených oblastech, které „povedou“ členové ZMČ:
Doprava – dopravní opatření, pěší doprava, parkování
Ing. Tomáš Jílek,
Územní rozvoj – nový Územní plán (Metropolitní plán)
Zbyněk Richter
Vzdělávání a výchova – využití škol a školských zařízení
Ing. Hana Jaklová
Bezpečnost - kriminalita, prevence, osvěta
Bc. Milan Nedvědil
Kultura, sport, volný čas - nové aktivity
Ing. Miloslav Král
Životní prostředí - hluk, emise, čistota vodních toků
Ing. Evžen Smrkovský
Ing. Jaroslav Langmajer
Dětský stůl - libovolná témata
Mgr. Jiří Schwarz

V průběhu tohoto podvečera vám bude nabídnuto malé občerstvení, dětem bude připraven dětský koutek a v závěru akce bude vylosována tombola.
Se svými nejbližšími spolupracovníky se na vás těšíme při hledání kvalitnějších podmínek pro život a udržitelný rozvoj Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta

 5.5.2014
 Volby do Evopského parlamentu 23. - 24.5.2014

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Evropského parlamentu -informace
Žádost o zápis do seznamu voličů

 

 1.5.2014
 Certifikát - elektroodpad

Certifikát společenské odpovědnosti za zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.
Certifikát o vytvoření českého rekordu "Praha plná počítačů".
 

 28.4.2014
 POZVÁNKA

Městská část Praha – Dolní Počernice vás zve na
SVÁTEK SOUSEDŮ v úterý dne 27. května 2014
od 19.00 do 22.00 hod.  v prostorách Úřadu MČ
Program v příloze
 

 19.4.2014
 Cestopisná beseda

Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 122. cestopisnou besedu
"U jezera Tanganika" o práci geologa v Demokratické republice Kongo
,
kterou tentokrát poslední březnový čtvrtek, tedy
24. dubna 2014 od 18,30 hodin v zasedací síni dolnopočernické radnice(Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním diapozitivů doprovodí RNDr. Jiří Kraus. Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení. Účast na besedě je zdarma.

 17.4.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

počátkem dubna letošního roku bylo předáno staveniště pro realizaci veřejně prospěšné stavby „ Výstavba kanalizačního sběrače H“. Jedná se o pokračování této stavby od mostu přes Rokytku ulicemi Národních hrdinů a Nad Rybníkem a dále podél Rokytky směrem na Běchovice. V průběhu stavby dojde k omezení provozu na výše uvedených ulicích z důvodu nutnosti umístění startovacích šachet pro provádění tunelovaní a usazování rour. V prostoru u mostu přes Rokytku bude pokáceno 5 stromů, které brání výstavbě tohoto sběrače. Po ukončení stavby bude provedena náhradní výsadba zeleně. Dovoluji si všechny naše občany požádat o trpělivost při omezení silničního provozu a o součinnost při zachování jeho bezpečnosti.

Zbyněk Richter, starosta
 

 15.4.2014
 POZVÁNKA DEN ZEMĚ

Pozvánka na úklid kolem Počernického rybníka
který se koná v pátek 25.4. 2014 od 8.30 hod. – sraz na hrázi.


Akci pořádá MČ Praha – Dolní Počernice
ve spolupráci se základní školou
v rámci celosvětové kampaně DEN ZEMĚ
 

 10.4.2014
 POZVÁNKA

Pozvánka na den otevřených dveří,
který dne 19. 4. 2014 pořádá společnost Pražské služby a.s.


 31.3.2014
 Pokus o vytvoření rekordu

Prodloužení akce "Praha plná počítačů"
Akce "Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území Prahy". Původní termín konání této akce 1. - 3. 4. 2014 byl prodloužen na termín 1. - 5. 4. 2014.

Chcete se zbavit starého počítače či notebooku?
Sběrné dvory hl. m. Prahy pro jednotlivé MČ

Kupón k vyplnění

Občané všech městských částí mohou v tyto dny odevzdávat ve sběrných dvorech po celé Praze své staré počítače i notebooky v jakémkoliv počtu. Výsledek bude zapsán agenturou Dobrý den do České knihy rekordů. Vysloužilé přístroje společnost ASEKOL předá k recyklaci.

 

 26.3.2014
 Výstava Velikonoční inspirace 2014

Pozvánka na výstavu VELIKONOČNÍ INSPIRACE, která se uskuteční ve dnech 5 . a 6.dubna 2014
vždy od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách
INFORMAČNÍHO CENTRA a REGIONÁLNÍHO MUZEA (ul. Stará obec 6)
a ve stodole PENSIONU ČESKÝ STATEK
(ul. Stará obec 7)

PRŮVOD „NESEME MORANU ZE VSI“
v neděli dne 6. dubna 2014 od 14.00 hodin

Průvod vychází od přírodního amfiteátru v zámeckém parku

 26.3.2014
 Volby do Evopského parlamentu 23. a 24.5.2014

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Evropského parlamentu -informace
Žádost o zápis do seznamu voličů

 

 24.3.2014
 Cestopisná beseda

Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 121. cestopisnou besedu
o P. Janu Medovi a salesiánském díle v Indii
,
kterou tentokrát poslední březnový čtvrtek, tedy
27. března 2014 od 18,30 hodin v zasedací síni dolnopočernické radnice(Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí P. Jaroslav Mikeš, SDB. Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení. Účast na besedě je zdarma.

 24.3.2014
 Dolnopočernický zpravodaj

Dolnopočernický zpravodaj 1/2-2014


ANKETA

 ANKETA
 12.3.2014 - 27.3.2014
Anketa k záměru realizace projektu pod názvem Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích

 18.3.2014
 Místní knihovna Praha - Dolní Počernice

Statistika za rok 2013

 18.3.2014
 Dolnopočernický zpravodaj

INZERCE V DOLNOPOČERNICKÉM ZPRAVODAJI

 

 17.3.2014
 Mateřská škola Praha - Dolní Počernice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do Mateřské školy Praha - Dolní Počernice pro školní rok 2014/2015 se koná 16. 4. 2014.

Leták k zápisu do MŠ pro š.r. 2014/2015
Směrnice pro podání žádosti do MŠ
Informace k vyplnění evidenčního listu dítěte

Kritéria pro přijímání děti z Dolních Počernic do MŠ

 13.3.2014
 Slovo starosty

Jarní slovo starosty.

Vážení spoluobčané,

jaro nás překvapilo o něco dříve než je uvedeno v kalendáři a tak naše MČ zahájila intenzivní práce na údržbě veřejné zeleně a pořádku. Přestože počasí nás ještě může překvapit, věřím, že i vy jste již začali připravovat své zahrádky na vegetační období. Byli bychom moc rádi, abyste nám pomohli s úklidem veřejných prostranství v blízkosti vašich domů. Věřím , že společnými silami docílíme uspokojivého vzhledu Dolních Počernic, který pak budeme muset průběžně udržovat. Při této příležitosti doporučuji uložení zeleného odpadu v kompostárně Malešice, kterou máme takřka za rohem a další, např. objemný odpad uložit ve sběrném dvoře, který je situován v areálu výzkumných ústavů Běchovice.

Zbyněk Richter, starosta