Zastupitelé městské části Praha – Dolní Počernice

Zastupitelstvo městské části Praha - Dolní Počernice,
které vzešlo z řádných voleb do místních zastupitelstvech konaných v roce 2014:
jméno za návrhovou stranu  funkce

Zbyněk Richter
 

Zbyněk Richter

Členem Zastupitelstva je od r. 1990, starostou byl zvolen v roce 1998.
Od té doby systematicky pracuje na udržitelném rozvoji MČ. V RMČ zodpovídá za:
- oblast vnějších vztahů,
- finanční a grantovou politiku MČ,
- životní prostředí,
- veřejný pořádek
- obnovu a údržbu městské zeleně,
- realizaci a udržitelnost projektů s podporou fondů EU
- využívání dostupných dotačních titulů
- územní plánování
- strategický rozvoj
- spolupráce se samosprávnými orgány hl. m. Prahy a s Magistrátem hl. m. Prahy
- řízení samosprávy MČ
- propagaci MČ
- procesy související s členstvím MČ v Národní síti zdravých měst a Místní agenda 21.

E-mail: starosta@dpocernice.czODS


starosta  
Ing. Miloslav Král
Ing.
Miloslav Král
 


ODS


zástupce
starosty
Milan Nedvědil
Bc. Milan Nedvědil
 

 ODS
 

zástupce starosty
 
JUDr. Petr Kšáda

ANO 2011

člen
Rady MČ

Šroubek Jan
 

TOP 09

člen
Rady Mč

MUDr. Pavel Boček

ANO 2011

člen zastupitelstva

Danka Exnerová

ODS

členka zastupitelstva
Ing. Hana Jaklová
Ing.
Hana JaklováODS


členka
zastupitelstva

Ing. Jaroslav Langmajer
 TOP 09
 

člen zastupitelstva
 
Petr Polcar

ANO 2011

člen
zastupitelstva
 
Ing. Martin Sládek

Dolní 2014

člen
zastupitelstva

Bc. Ondřej Uher

Dolní 2014
 
člen
zastupitelstva

Ing. Pavel Vermach

Dolní 2014
 
člen
zastupitelstva

Dagmar Wittbergerová

Dolní 2014
 
členka
zastupitelstva