Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Počernice

zdroj: http://www.volby.cz        

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Herold Jiří 27 KDU-ČSL BEZPP 138 16,46 1
SNK Evropští demokraté 1 Nožička Josef Ing. CSc. 64 SNK ED BEZPP 173 13,71 1
Občanská demokratická strana 1 Richter Zbyněk 65 ODS ODS 544 9,65 1
Občanská demokratická strana 3 Jaklová Hana Ing. 65 ODS ODS 430 7,62 2
Občanská demokratická strana 9 Exnerová Danka 50 ODS BEZPP 418 7,41 3
Občanská demokratická strana 2 Král Miloslav Ing. 66 ODS ODS 396 7,02 4
Občanská demokratická strana 4 Nedvědil Milan 48 ODS ODS 390 6,91 5
Občanská demokratická strana 5 Stránský Petr 49 ODS ODS 372 6,59 6
Občanská demokratická strana 6 Jílek Tomáš Ing. 57 ODS BEZPP 389 6,90 7
Konzervativní strana 1 Vermach Pavel Ing. 52 KONS BEZPP 144 17,97 1
TOP 09 5 Langmajer Jaroslav Ing. 33 TOP 09 TOP 09 131 8,79 1
TOP 09 7 Šroubek Jan 30 TOP 09 BEZPP 128 8,59 2
Česká str.sociálně demokrat. 1 Krejza Petr PaedDr. 64 ČSSD BEZPP 145 20,11 1
Komunistická str.Čech a Moravy 1 Smrkovský Evžen Ing. CSc. 66 KSČM BEZPP 141 14,10 1
 
Kandidátní listina Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Pořadí
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
Obč.sdr.Za Počernice krásnější 2 Schwarz Jiří Bc.  32 NK BEZPP 176 13.12 1
Za zlepšení veřejné správy 1 Nožička Josef Ing. CSc. 60 NK BEZPP 206 10.37 1
Za zlepšení veřejné správy 2 Kanta Josef   60 NK BEZPP 183 9.21 2
Občanská demokratická strana 1 Richter Zbyněk   61 ODS ODS 528 8.74 1
Občanská demokratická strana 2 Král Miloslav Ing.  62 ODS ODS 458 7.58 2
Občanská demokratická strana 3 Jaklová Hana Ing.  61 ODS ODS 455 7.53 3
Občanská demokratická strana 9 Kšáda Petr JUDr.  41 ODS BEZPP 452 7.48 4
Občanská demokratická strana 4 Stránský Petr   45 ODS ODS 432 7.15 5
Občanská demokratická strana 5 Nedvědil Milan   44 ODS ODS 402 6.65 6
Občanská demokratická strana 6 Loos Michal   59 ODS BEZPP 401 6.63 7
Občanská demokratická strana 7 Jílek Tomáš Ing.  53 ODS BEZPP 424 7.01 8
Komunistická str.Čech a Moravy 1 Smrkovský Evžen Ing. CSc. 62 KSČM BEZPP 123 12.96 1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Jirsák Tomáš RNDr. CSc. 69 KDU-ČSL KDU-ČSL 137 13.51 1
SNK Evropští demokraté 1 Boček Pavel MUDr.  45 SNK ED BEZPP 220 16.92 1
Česká str.sociálně demokrat. 3 Šantl Jan Mgr.  60 ČSSD BEZPP 101 10.38 1
 

Kandidátní listina

Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
Sdružení nezávislých 1 Nožička Josef Ing. CSc. 56 SNK ED BEZPP 248 12.36
Sdružení nezávislých 4 Drtilová Jana MUDr.  54 SNK ED BEZPP 175 8.72
Sdružení nezávislých 2 Růžička Ivan Ing. CSc. 61 SNK ED BEZPP 158 7.87
Obč.sdruž.za Počernice krásněj 3 Schwarz Jiří Bc.  28 NK BEZPP 173 13.46
Obč.sdruž.za Počernice krásněj 4 Douděra Kamil   56 NK BEZPP 161 12.52
Česká str.sociálně demokrat. 3 Šantl Jan Mgr. CSc. 56 ČSSD BEZPP 119 11.67
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Jirsák Tomáš RNDr. CSc. 65 KDU-ČSL KDU-ČSL 168 23.30
Komunistická str.Čech a Moravy 1 Smrkovský Evžen Ing.  58 KSČM BEZPP 188 18.32
Sdruž.pro bezp.vzd.zdrav.Počer 1 Boček Pavel MUDr.  42 NK BEZPP 261 24.46
Unie svobody-Demokratická unie 1 Ruml Jakub   47 US-DEU US-DEU 161 21.58
Občanská demokratická strana 1 Richter Zbyněk   57 ODS ODS 457 11.95
Občanská demokratická strana 2 Král Miloslav Ing.  58 ODS ODS 332 8.68
Občanská demokratická strana 3 Jaklová Hana Ing.  57 ODS ODS 298 7.79
Občanská demokratická strana 4 Stránský Petr   41 ODS ODS 260 6.80
Občanská demokratická strana 5 Králová Hana Mgr.  56 ODS ODS 263 6.87
 

Kandidátní listina

Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
Koalice NEZ, US 10 Boček Pavel MUDr.  38 NEZ BEZPP 252 9.11
Občanská demokratická strana 10 Douděra Kamil   52 ODS BEZPP 253 8.33
Demokratická unie 6 Exner Pavel   47 DEU DEU 110 11.47
Komunistická str.Čech a Moravy 4 Hašek Karel   45 KSČM KSČM 117 9.84
Koalice NEZ, US 8 Hašek Václav   46 NEZ BEZPP 232 8.38
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 2 Jílková Dagmar PhDr.  45 NK BEZPP 163 9.58
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Jirsák Tomáš RNDr. CSc. 61 KDU-ČSL KDU-ČSL 188 20.32
Občanská demokratická strana 1 Král Miloslav Ing.  54 ODS ODS 289 9.52
Občanská demokratická strana 2 Novotný František   56 ODS ODS 238 7.84
Koalice NEZ, US 1 Nožička Josef Ing. CSc. 52 NEZ BEZPP 382 13.81
Česká str.sociálně demokrat. 2 Petružálek Milan   51 ČSSD BEZPP 137 11.02
Česká str.sociálně demokrat. 1 Procházková Marcela   44 ČSSD BEZPP 115 9.25
Občanská demokratická strana 4 Richter Zbyněk   53 ODS ODS 301 9.92
Komunistická str.Čech a Moravy 1 Smrkovský Evžen Ing. CSc. 54 KSČM BEZPP 219 18.41
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 1 Vermach Pavel Ing.  40 NK BEZPP 253 14.87
 

Kandidátní listina

Kandidát

Počet hlasů

Příjmení Jméno
Pražané Praze Nožička Ing.CSc. Josef 612
Pražané Praze Kašička Ing.arch.CSc František 598
Pražané Praze Douděra Kamil 529
Pražané Praze Novotný František 496
Pražané Praze Polcar Petr 490
Pražané Praze Král Ing. Miloslav 489
Pražané Praze Richter Zbyněk 485
Komunistická strana Čech a Moravy Smrkovský Ing. Evžen 384
Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová Vermach Ing. Pavel 324
Demokratická unie Exner Pavel 266
Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová Herold Václav 231
Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová Jirsák RNDr.CSc. Tomáš 215
Komunistická strana Čech a Moravy Hašek Karel 210
Česká strana sociálně demokratická Petružálek Milan 209
Koalice LSNS, SPŽR Brát Vladimír 157
 
Metody pro přepočet hlasů na mandáty používané v ČR ve volbách od roku 1990
Zdroj:
http://www.czso.cz
Volby do zastupitelstev obcí

Od prvních komunálních voleb v roce 1990 se k převedení výsledků hlasování na mandáty při volbách do obecních zastupitelstev používá d´Hondtova metoda.

První zákon, který upravoval pravidla pro zjišťování výsledků voleb do obecních zastupitelstev, nabyl platnosti 5. září 1990 a byl to zákon č. 368/1990 Sb. Tento zákon stanovil, že počty hlasů pro strany se v rámci d´Hondtovy metody budou postupně dělit řadou celých lichých čísel (1, 3, 5, 7 atd.), nestanovoval žádné kvórum omezující vstup stran do skrutinia. Pořadí kandidátů pro přidělení mandátu na kandidátních listinách bylo určováno podle počtu získaných hlasů (při přidělování mandátů nebyl brán, mimo případy shodného počtu hlasů, ohled na pořadí kandidáta na kandidátní listině).

Změnu tohoto systému přinesl zákon č. 152/1994 Sb., který začal platit od 20. července 1994. Pro přidělení mandátu kandidátu již bylo rozhodující jeho umístění na kandidátní listině a k přednostnímu přidělení mandátu docházelo v případě, pokud kandidát získal nejméně o 10 % hlasů více, než byl průměr hlasů na jednoho kandidáta této strany.

Výraznější změnu pro přepočet výsledků hlasování na mandáty v komunálních volbách přinesl až zákon č. 491/2001 Sb., který začal platit od 31. prosince 2001. Změna spočívala v tom, že se pro přepočítávání d´Hondtovou metodou začala používat řada po sobě jdoucích přirozených čísel (1, 2, 3, 4, 5 atd.). Pro postup do skrutinia bylo pro všechny strany stanoveno kvórum ve výši minimálně 5 % získaných hlasů z celkového počtu hlasů vyděleného počtem volených zastupitelů a vynásobeného počtem kandidátů kandidujících za danou stranu, maximálně však počtem rovným počtu volených zastupitelů.

Ve všech komunálních volbách je území obce nebo její části vždy nejméně jedním volebním obvodem, vytvořeno jich může být více. Počet mandátů v zastupitelstvu je stanoven v závislosti na počtu obyvatel obce.