Rada městské části Praha – Dolní Počernice

 jméno  funkce rozdělení komptenecí

Zbyněk Richter
 

Zbyněk Richter

Členem Zastupitelstva je od r. 1990, starostou byl zvolen v roce 1998.
Od té doby systematicky pracuje na udržitelném rozvoji MČ. V RMČ zodpovídá za:
- oblast vnějších vztahů,
- finanční a grantovou politiku MČ,
- životní prostředí,
- veřejný pořádek
- obnovu a údržbu městské zeleně,
- realizaci a udržitelnost projektů s podporou fondů EU
- využívání dostupných dotačních titulů
- územní plánování
- strategický rozvoj
- spolupráce se samosprávnými orgány hl. m. Prahy a s Magistrátem hl. m. Prahy
- řízení samosprávy MČ
- propagaci MČ
- procesy související s členstvím MČ v Národní síti zdravých měst a Místní agenda 21.

E-mail: starosta@dpocernice.czODS


starosta  
Ing. Miloslav Král
Ing.
Miloslav Král


ODS


zástupce
starosty
Milan Nedvědil
Bc. Milan Nedvědil
 

 

zástupce starosty
 
JUDr. Petr Kšáda

ANO 2011

člen
Rady MČ

Šroubek Jan
 

TOP 09

člen
Rady Mč