Úvod  Úřad Služby občanům Řešení životních situací  

Životní situace - návody na řešení životních situací
 
Jak si zařídit ...
Informace na řešení životních situací pro obyvatele hl. m. Prahy

zdroj:
Magistrát hl. m. Prahy

 

Životní situace
Jak postupovat

zdroj:
Portál MČ Praha 14

 

Životní situace

zdroj:
Portál veřejné správy
České republiky
Vyhledávání informací pomocí portálu


 

 
Vyhledávání informací pomocí portálu


 

 

Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě MČ Praha 14,
Bratří Venclíků 1072 a 1073 a Generála Janouška 844 (st. soc. podpora):

Kancelář starosty
Oslavy výročních svateb (Kancelář starosty)
Inzerce v Listech Prahy 14 (Kancelář starosty)
Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území ČR (Kancelář starosty)
Narození (v ČR) (Kancelář starosty)
Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů (Kancelář starosty)
Uzavření manželství (Kancelář starosty)
Úmrtí (Kancelář starosty)
Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství (Kancelář starosty)
Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru (Kancelář starosty)
Volba druhého jména (Kancelář starosty)
Žádost o povolení změny jména a příjmení (Kancelář starosty)
Osvědčení o státním občanství ČR k vydání prvního OP v 15 letech (Kancelář starosty)
Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky (Kancelář starosty)
Udělení státního občanství České republiky pro cizince (Kancelář starosty)
Získání státního občanství ČR pro slovenské občany prohlášením podle § 18a zákona č. 40/1993 Sb. (Kancelář starosty)
Prohlášení slovenských občanů o nabytí státního občanství ČR podle § 18b zákona č. 40/1993 Sb. (Kancelář starosty)
Ztráta matričních dokladů (Kancelář starosty)
Změna územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy (Kancelář starosty)

Kancelář tajemníka
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., (Kancelář tajemníka)
Podání stížnosti (Kancelář tajemníka)

Odbor ekonomiky
Místní poplatek ze psů (Odbor ekonomiky)
Místní poplatek ze vstupného (Odbor ekonomiky)

Odbor školství
Zařazení dítěte do předškolního zařízení zápisem a v průběhu školního roku. (Odbor školství)

Odbor správy majetku
Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí (Czech POINT) (Odbor správy majetku)

Občanskosprávní odbor
Změna trvalého pobytu (Občanskosprávní odbor)
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (adresy bydliště). (Občanskosprávní odbor)
Vydávání občanských průkazů (Občanskosprávní odbor)
Vydávání cestovních dokladů (Občanskosprávní odbor)
Ověření podpisu nebo kopie listiny (Občanskosprávní odbor)
Zajišťování přestupkových řízení (Občanskosprávní odbor)
Zásah do pokojného stavu (Občanskosprávní odbor)
Veřejné shromažďování (Občanskosprávní odbor)
Veřejné sbírky (Občanskosprávní odbor)
Nález věci (Občanskosprávní odbor)
Doručovací adresa (Občanskosprávní odbor)

Odbor výstavby a dopravy
Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OVD (Odbor výstavby a dopravy)
Stavba garáže (vzorová životní situace OVD) (Odbor výstavby a dopravy)
Povolení k nakládání s vodami.
Stavební povolení k vodním dílům. (Odbor výstavby a dopravy)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Doplatek na bydlení (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na živobytí (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na provoz motorového vozidla (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany I. stupeň (TP), II. stupeň (ZTP), III. stupeň (ZTP/P) (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu či na zvláštní úpravu motorového vozidla (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na individuální dopravu (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na péči (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek na úpravu bytu (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)


Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp


KOMPLETNÍ PŘEHLED ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ NA PORTÁLU STÁTNÍ SPRÁVY:

Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro  MČ Praha - Dolní Počernice si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.