Městská část Praha - Dolní Počernice: Příroda a krajina
 
Naučná stezka seznamuje se zajímavostmi, pamětihodnostmi, historií, význačnými stavbami a přírodou městské části Praha-Dolní Počernice. Stezka vede od přírodní rezervace V Pískovně do středu obce, prochází zámeckým parkem a po hrázi Velkého Počernického rybníka (přírodní památka), a poté podél něj až do místní části Vinice, kde končí.

Délka: cca 3 km
Počet zastávek :21
Vznikla: září 2008
Tvůrce stezky: Městská část Praha-Dolní Počernice, MCN, o. p. s.

Naučná stezka

Popis trasy
Naše naučná stezka nemá pravidelný okruh, ale její jednotlivá zastavení jsou koncipována a očíslována tak, aby se návštěvník pokud možno co nejméně nachodil. Pro absolvování celé trasy můžeme počítat s její délkou 2,5 až 3 km a s pozorným čtení tabulí nám zabere asi tak tři hodinky času. Doporučujeme postupovat podle mapky a začít číslem 1- Rekultivovaná skládka v Bakurinově ulici v blízkosti počernického hřbitova a postupně absolvovat všechna zastavení až k poslední tabuli, kterou je Dálniční most. Odtamtud se musíme vrátit zpět do centra Dolních Počernic.

Pro jejich návštěvu můžete použít následující dopravní spojení.:
- autem po Českobrodské ul.nebo po ul. Národních hrdinů
- vlakem z Masarykova nádraží do zastávky Dolní Počernice
- bus MHD č. 109 od metra Palmovka do zastávky Dolní Počernice
- bus MHD č. 110 od metra Hloubětín do zastávky Dolní Počernice
- bus MHD č. 163 od metra Depo Hostivař do zastávky Škola Dolní Počernice
- bus MHD č. 208 od metra Depo Hostivař do zastávky Dolní Počernice

Od vlaku i od zastávky MHD Dolní Počernice je třeba počítat s dostupovou vzdáleností do historického centra Dolních Počernic 5 – 7 minut chůze, bus č. 163 zde přímo staví. Nejlepším orientačním bodem pak může být kostel nebo budova Úřadu MČ čp. 10 na ulici Národních hrdinů.

 

 NAUČNÁ STEZKA DOLNÍ POČERNICE

 
 1-PŘÍRODNÍ REZERVACE V PÍSKOVNĚ 11-KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE
 2-REKULTIVOVANÁ SKLÁDKA 12-BÝVALÝ PIVOVAR - KULTURNÍ PAMÁTKA
 3-POČERNICKÝ HŘBITOV 13-MLÝN - KULTURNÍ PAMÁTKA
 4-ROKYTKA 14-VELKÝ POČERNICKÝ RYBNÍK
 5-SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO 15-VÝZNAMNÉ STROMY
 6-ZÁMECKÝ PARK V DOLNÍCH POČERNICÍCH 16-PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR
 7-HISTORIE OBCE 17-KULTURNÍ CENTRUM
 8-PAMÁTNÝ STROM 18-PŘÍRODNÍ PAMÁTKA POČERNICKÝ RYBNÍK
 9-KAMENNÁ PEVNOST 19-PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE - ČIHADLA

10-STARÝ A NOVÝ ZÁMEK 20-BROUKÁRNA
      21-DÁLNIČNÍ MOST
 
 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulační řád pro vodní dílo "Velký počernický rybník"