Městská část Praha - Dolní Počernice: Příroda a krajina (přírodní památky)
 
Obsah:
 • Naučná stezka Dolní Počernice
  Naučná stezka seznamuje se zajímavostmi, pamětihodnostmi, historií, význačnými stavbami a přírodou městské části Praha-Dolní Počernice. Stezka vede od přírodní rezervace V Pískovně do středu obce, prochází zámeckým parkem a po hrázi Velkého Počernického rybníka (přírodní památka), a poté podél něj až do místní části Vinice, kde končí.

  Délka: cca 3 km
  Počet zastávek :21
  Vznikla: září 2008
  Tvůrce stezky: Městská část Praha-Dolní Počernice, MCN, o. p. s.
 
 
Slovo úvodem:

Naučná stezka byla slavnostně otevřena dne 20.9.2008
v rámci společenské a kulturní akce Babí léto za účasti členů zastupitelstva městské části, starostů sousedních městských částí a poslance Parlamentu ČR pana Tomáše Kladívka. Volně navazuje na naučnou stezku Prahy 14 na rozhraní obou městských částí v oblasti přírodní rezervace V Pískovně.

Velké poděkování si zaslouží obecně prospěšná společnost MCN, která se stala nositelem (žadatelem) grantu a celý projekt naučné stezky připravila a zajistila jeho realizaci. Dále je třeba poděkovat hlavnímu městu za financování celého projektu, ing. Janě Karnecké za grafickou úpravu a tisk tabulí, panu Petru Polcarovi a jeho firmě A- Z centrum,s.r.o. za výrobu a montáž stojanů pro tabule a firmě FASS,s.r.o. za provedení zemních prací při instalaci tabulí. Zvláštní poděkování pak patří Mgr. Vladimíře Jilečkové, předsedkyni správní rady obecně prospěšné společnosti MCN,o.p.s. za koordinaci celého projektu a MČ Praha – Dolní Počernice za významnou pomoc při přípravu textů a poskytnutí fotografických materiálů.

Cílem celého projektu bylo blíže seznámit obyvatele městské části Praha - Dolní Počernice, její návštěvníky, ale zejména děti a mládež s pozoruhodnostmi, které lze u nás vidět a uvědomit si jejich krásu a význam. Největším přáním všech, kteří se na realizaci naučné stezky podíleli je, aby co nejdéle sloužila veřejnosti a unikla pozornosti vandalů.
starosta Zbyněk RichterVážení spoluobčané,
vážení návštěvníci internetových stránek
MČ Praha – Dolní Počernice,

dovolte mi, abych vás blíže seznámil s projektem „Naučná stezka Dolní Počernice“, který vznikl v roce 2008 za podpory grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti životního prostředí.


Naučná stezka popisuje významné přírodní a kulturní památky, zajímavosti, ale také některá technická a umělecká díla v Dolních Počernicích. Soubor jednotlivých zastavení je prezentován na tabulích formátu A2 , které jsou rozmístěny v intravilánu Dolních Počernic a jsou všem zájemcům velmi snadno dostupné. Tabule obsahují číslo a název zastavení, textovou a obrazovou část, seznam všech stanovišť a mapku, ve které jsou jednotlivá místa naučné stezky vyznačena. Byli bychom rádi, aby se co nejvíce lidí seznámilo s nově vybudovanou naučnou stezkou a zajímavostmi Dolních Počernic vůbec, a proto Vám nabízíme možnost seznámit se s celým souborem i na našich internetových stránkách.

 

Zbyněk Richter, starosta