Městská část Praha – Dolní Počernice - Důležité kontakty - ZDRAVOTNICTVÍ
 

  Zdravotnictví 

  Nemocnice   
Brandýs nad L. 326 904 581, poliklinika 326 902 614
Bulovka 266 081 111
Interní nemocnice Oblouková 271 724 055
Královské Vinohrady 267 161 111
Měšice u Prahy 283 981 049
Milosrd.sester sv.Karla Boromejského 257 197 111
Motol 224 431 111
Na Františku 224 810 502
Na Homolce 257 271 111
Na Žižkově 222 724 630
Podolí 296 511 111
Roztoky 220 910 042
Říčany 323 632 521, poliklinika 323 602 611
Svaté Alžběty 221 969 311
Thomayerova 261 081 111
Třebotov 257 930 020
Vojenská nemocnice 220 201 111
Všeobecná FN 224 961 111
Vysočany 266 006 111
Železniční 221 087 111
   
Ambulance Meditrans 220 113 301-2
Zdravotní ústav Policie ČR 261 226 707
Lékařská pohotovost Armády ČR 222 323 232
Zubní pohotovost 14122, 224 946 981
   
  Ostatní   
Domácí zdravotní péče 257 324 010
Lékařské informační centrum 296 182 626
Linka proti bolesti 266 199 571
Linka zdraví 224 215 261
Nádorová telefonní linka 224 920 935
   
  Krizová centra   
Anonymní alkoholici 224 818 247
Akord (pomoc rodinám
          s postiženými dětmi)
222 519
Armáda spásy 251 611 229
Bílý kruh bezpečí 257 317 100
Centrum krizové intervence
Psychiatrická léčebna Bohnice)
284 016 666
Centrum pomoci závislým 261 260 476
Centrum prevence drogových závislostí 233 355 459
D-centrum (psychoterapeutická pomoc
                pro děti a rodiče)
257 320 456
Dětské krizové centrum 241 484 149
Drogové informační centrum Sananim 284 822 872
Drogová poradenská linka 283 872 186
Drop in 222 221 431
Gay linka pomoci 222 514 040
Help Line AIDS 224 915 564
Informační centrum sociální pomoci 224 920 514
Kontaktní centrum Sananim
(pomoc ohroženým drogou)
283 872 186
Linka bezpečí 233 544 117, 800 155 555
Linka důvěry 224 923 255
Linka důvěry Diakonie 222 514 040
Linka důvěry Riaps 222 580 697
Linka důvěry La Strada 222 717 171
Linka pomoci Alternativa - dívky 241 727 763
Linka pomoci - Dům světla 224 810 702
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Oddělení pro léčbu závislostí 224 968 204
Poradna AIDS 224 915 564, 224 961 111
Poradna pro odvykání kouření 224 919 322
Poradna pro ženy a dívky 224 930 661
Protialkoholní záchytná stanice 267 161 111
Psychiatrické centrum 266 003 111
Růžová linka pro děti 272 736 263
Senior linka 222 221 771
SOS - centrum Diakonie
(krizové poradenské pracoviště)
222 521 912
Středisko pro mládež a rodinnou terapii 224 911 364
Toxikologické informační středisko 224 919 293
Toxikologická laboratoř 224 961 111
  Tísňová volání 
  • 155 - Záchranná služba
  • 14123 - Lékařská služba první pomoci (pohotovost)
  • 267 313 333 - Záchranná služba hl. m. Prahy
  • 323 602 611 - Záchranná služba Praha-Východ
  • 257 710 489 - Záchranná služba Praha-Západ
  • 296 336 711 - Hygienická stanice hl. m. Prahy
  • 222 522 126 - Městská veterinární správa
  • 251 104 111 - Úřad Českého červeného kříže
  • 284 016 111 - Psychiatrická léčebna Bohnice
  Lékařská pohotovost 
Praha 1 děti 224 947 717 dospělí 224 949 181
Praha 3 děti 284 861 979 dospělí 284 862 149
Praha 4 děti 241 733 916 dospělí 241 733 917
Praha 5 děti 224 433 654, 224 438 592 dospělí 224 438 590 (1)
Praha 6 děti 233 358 944 dospělí 233 340 912
Praha 7  dospělí a děti 233 370 391  
Praha 8 děti 283 842 224, 266 082 673  
  dospělí 283 842 222, 266 083 301 náv. služba 603 280 661
Praha 9 děti 286 881 517 dospělí 286 881 518
Praha 10 děti 281 019 213 (44) dospělí 274 810 990
Praha 12 děti 241 764 123 dospělí 241 765 159
     
  Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou 
Praha 1, Palackého 5 224 946 982
Praha 2, Belgická 327 222 519 731, 222 513 396
Praha 4, Vídeňská 800
(Thomayerova nemocnice)
261 084 019, 261 084 011
Praha 5, Štefánikova 6 257 320 918
Praha 5, V Úvalu 84 (FN Motol) 224 435 736
Praha 6, Vítězné náměstí 13 224 325 520
Praha 7, Františka Křížka 22 233 375 599, 23337573
Praha 8, Bulovka 282 (FN Na Bulovce) 283 840 501
Praha 10, Plaňanská 1/753
(Lékárna v Malešicích)
281 019 258
Centrum Černý Most
Každý den v době 9 - 24hod
tel.:281 918 105
   
  Lékárny s rozšířenou službou   
Praha 2 24 919 574
Praha 4 261 006 336
Praha 6 224 321 530
Praha 8 284 826 006
Praha 10 267 162 823, 274 811 068
Praha 11 272 912 743
 

Vyhledávání informací pomocí portálu