Datová schránka MČ Praha – Dolní Počernice

ID datové schránky:   ehpb75m    
 


Od 26. 10.2009 je (dle zákona č.300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněna naším úřadem

DATOVÁ SCHRÁNKA

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Městská část Praha-Dolní Počernice
IČ: 00240150

Schránka je typu OVM