24.9.2014
 Pozvánka


na 124. cestopisnou besedu Čínčes po 60 letech,
o dvou letech strávených na Statku čínsko-československé družby, kterou tentokrát poslední záříjový čtvrtek 25. září 2014 od 18,30 hodin
v zasedací síni dolnopočernické radnice v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí
Tomáš V. F. Jirsák.
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.

 
 24.9.2014
 Výlov Velkého Počernického rybníka

Dne 16. 10. 2014 se uskuteční cca od 8.00 hod. výlov Velkého Počernického rybníka.

V rámci výlovu proběhne výchovně vzdělávací akce ve spolupráci MČ Praha – Dolní Počernice, Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a Vodní záchranné služby, která bude zaměřena převážně na školní mládež. V průběhu výlovu se děti seznámí s rybničním hospodářstvím, s druhy ryb a vodního ptactva, s technikou rybolovu a s dalšími tématy, souvisejícími s přírodou a životním prostředím. Novinkou bude prezentace Vodní záchranné služby v oblasti styku obyvatel s vodou a prováděním záchranných akcí při tonutí.
Přijďte strávit hezké a poučné dopoledne na hráz Počernického rybníka.
 

 5.9.2014
 Pozvánka

Slavnostní otevření Geologické zahrady

V rámci zahradní slavnosti Babí léto 2014 Vás zveme  na slavnostní otevření Geologické zahrady v Dolních Počernicích v sobotu 13. září 2014 ve 14,00 hodin v parčíku za hřbitovem. Součástí slavnostního otevření expozice budou dvě procházky s průvodci.

 21.8.2014
 Pozvánka

XIX. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO 2014


v Praze - Dolních Počernicích se bude konat
v sobotu dne 13. září 2014 od 09.00 do 23.00 hod.
v zámeckém parku a přilehlých objektech
v Praze – Dolních Počernicích
  28.5.2014
 Pozvánka


POHÁDKOVÝ LES V SOBOTU 31. 5. 2014
Aktivní procházka pro celou rodinu plná úkolů a her - start v čase 13,00 - 14,00 hod. v zámeckém parku Dolní Počernice před restaurací Léta Páně.

 
  27.5.2014
 Pozvánka


na 123. cestopisnou besedu VENEZUELA,
o cestě k indiánům na Orinoku, k Salto Angel, přes Guyanskou vysočinu na Roraima tepuí a na Los Roques, kterou tentokrát poslední květnový čtvrtek, tedy 29. května 2014 od 18,30 v zasedací síni dolnopočernické radnice v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním filmu doprovodí RNDr. Tomáš Charvát
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.

 
 12.5.2014
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JEZDECKÉHO KLUBU

OS Počin pořádá v sobotu 17. května od 10,00 h
v areálu JK POČIN DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Program na Den otevřených dveří v jezdeckém klubu POČIN v sobotu 17. května 2014
 
 

 8.5.2014
 Pozvánka

LEPORELA 12. - 16. 5. 2014 Léta Páně - špejchar

Putovní výstava nejdelšího LEPORELA z dětských obrázků, která svouji pouť zakončuje právě v Dolních Počernicích.

 28.4.2014
 POZVÁNKA

Městská část Praha – Dolní Počernice vás zve na
SVÁTEK SOUSEDŮ v úterý dne 27. května 2014 od 19.00 do 22.00 hod.  v prostorách Úřadu MČ
Program v příloze

 

 
 13.5.2014
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva


Dovoluji si Vás pozvat na 28. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat ve středu 21. 5. 2014 v 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.
 
 12.5.2014
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JEZDECKÉHO KLUBU

OS Počin pořádá v sobotu 17. května od 10,00 h v areálu JK POČIN DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Program na Den otevřených dveří v jezdeckém klubu POČIN v sobotu 17. května 2014

 
 8.5.2014
 Pozvánka

5. Fórum zdravé MČ Praha-Dolní Počernice, 15. 5. 2014 od 18.00 hod. v hotelu Svornost
 Témata diskuse:
1. Doprava – dopr. opatření, pěší doprava, parkování
2. Územní rozvoj – nový ÚP (Metropolitní plán)
3. Vzdělávání a výchova – využití škol a škol.zařízení
4. Bezpečnost – kriminalita, prevence, osvěta
5. Kultura, sport, volný čas – nové a stávající aktivity
6. Životní prostředí – hluk, emise, čistota vod. toků
7. Dětský stůl – libovolná témata

Malé občerstvení zdarma, připraven dětský koutek pro děti, tombola.

Přijďte se podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích !
 8.5.2014
 Pozvánka

LEPORELA 12. - 16. 5. 2014 Léta Páně - špejchar

Putovní výstava nejdelšího LEPORELA z dětských obrázků, která svouji pouť zakončuje právě v Dolních Počernicích.
 24.3.2014
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 121. cestopisnou besedu
o P. Janu Medovi a salesiánském díle v Indii
,
kterou tentokrát poslední březnový čtvrtek, tedy
27. března 2014 od 18,30 v zasedací síni dolnopočernické radnice(Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí P. Jaroslav Mikeš, SDB. Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení. Účast na besedě je zdarma.
 10.2.2014
ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
spolu se základní školou, občanským sdružením POČIN, dětským domovem a hotelem Svornost

si vás dovolují pozvat na Masopustní průvod
s dechovkou TOMÁŠOVÉ, který se bude konat
v úterý 18.února 2014-

Průvod vyjde od základní školy ve 13.00 hodin
a půjde po trase okolí ul. Národních hrdinů, Českobrodská a Novozámecká

Průvod bude ukončen v hotelu Svornost
MASOPUSTNÍ VESELICÍ
Martiny a Kristýny

po celé odpoledne i podvečer v hotelu Svornost
ZABIJAČKOVÉ HODY
 2.2.2014
Dovoluji si Vás pozvat na 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat
v pondělí 10. 2. 2014 v 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1. Akční plán MA21 na r. 2014
2. Aktualizace Strategického plánu
3. Aktualizace využití objektů v MČ
4. Příprava dopravních opatření v okolí ZŠ v programu
     BESIP
5. Příprava projektu Počernická zahrada
6. Informace
7. Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
25.1.2014
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na 119. cestopisnou besedu
MAYOVÉ
o životě současných indiánů v Guatemale,

kterou tentokrát poslední listopadový čtvrtek, tedy 30. ledna 2014 od 18.30 v zasedací síni dolnopočernické radnice (Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí PhDr. Olga Vilímková.
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
25.11.2013
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na 118. cestopisnou besedu
Hledání ztraceného ducha
aneb obrázky z cesty po Barmě, Thajsku, Kambodži, Laosu a Vietnamu,

kterou tentokrát poslední listopadový čtvrtek, tedy 28. listopadu 2013 od 18.30 v zasedací síni dolnopočernické radnice (Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí Martin Švec.
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
19.11.2013
ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE ve spolupráci se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM, SPOLEČENSTVÍM MOLECHET, OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN, r.k. VESELÝ ČERTÍK a PANSKÝM DVOREM s.r.o.
vás zvou na
DOLNOPOČERNICKOU VÁNOČNÍ NADÍLKU
Sobota 7.12.2013 v době od 13.00 do 18.00 hod.
v prostorách zámeckého parku, počernického pivovaru, informačního centra a regionálního muzea

 29.10.2013
P O Z V Á N K A
Dovoluji si Vás pozvat na 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat pondělí 4. 11. 2013 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1) Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2014
2) Projednání posudku o vlivech záměru „Pražský okruh, stavba 510 Satalice – Běchovice“ na životní prostředí
3) Podněty na změny Územního plánu Hl. m. Prahy
4) Příprava nového Územního plánu (Metropolitního plánu) Hl. m. Prahy
5) Řešení příjezdu k pozemkům podél ul. V Padolině
6) Aktualizace žádosti o převodu majetku HMP do svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice
7) Změna nájemní smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Základní školou Národních hrdinů 70
8) Převod hmotného majetku do svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice
9) Doplnění členů Redakční rady Dolnopočernického zpravodaje
10) Informace
11) Dotazy, připomínky, podněty

28.10.2013
Jménem občanského sdružení si Vás dovolujeme pozvat na 117. cestopisnou besedu
CHILE, ARGENTINA A PATAGONIE
o putování nejenom za jihoamerickými kaktusy, kterou tentokrát poslední říjnový čtvrtek, tedy
31. října 2013 od 18.30 v zasedací síni dolnopočernické radnice(Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“
povede a promítáním fotografií doprovodí Martin Tvrdík.
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.
23.9.2013
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 116. cestopisnou besedu
Život začíná v Africe aneb Etiopie, Keňa, Tanzanie, Rwanda a Uganda na kole,

kterou tentokrát poslední záříjový čtvrtek, tedy 26. září 2013 od 18.30 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ opětpovede a promítáním fotografií doprovodí Radomír Gerstner

Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
3.9.2013
P O Z V Á N K A
Dovoluji si Vás pozvat na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 9. 9. 2013 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1) Změna účelovosti finančních prostředků pro TJ Sokol Dolní Počernice
2) Úprava rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2013
3) Zásobník investičních akcí
4) Vyhodnocení ankety ze 4. fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
5) Vyslovení zániku mandátu člena ZMČ Praha – Dolní Počernice
6) Prodej čp. 605 ve Rtyňské ul.
7) Záměr na prodej části pozemku parc č. 1567/3 v k.ú. Dolní Počernice
8) Návrh na umístění základnové stanice mobilních telefonů
9) Personální změny v Kontrolním výboru ZMČ Praha – Dolní Počernice
10) Informace
11) Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
23.6.2013
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 115. cestopisnou besedu
Aloha ze středu Pacifiku
o cestách křížem krážem po třech havajských ostrovech Oahu, Maui a Big Islandu, kterou poslední červnový čtvrtek, tedy 27. června 2013 od 1830
v budově dolnopočernické radnice
(Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“
povede a promítáním fotografií doprovodí Jakub Havlíček a Andrea Huttová

Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
27.5.2013
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 114. cestopisnou besedu Tuláci na střeše světa o cestě napříč Tibetem, kterou poslední květnový čtvrtek, tedy
30. května 2013 od 18:30 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním filmu a fotografií doprovodí Pavel Šístek

Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení

22.5.2013
POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 20. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 27. 5. 2013 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:

1) Projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Pražský okruh – stavba 510 Satalice – Běchovice“ na životní prostředí

2) Projednání projektové dokumentace ve stupni územního řízení stavby R1 510 Satalice – Běchovice, PHS na mostě přes Počernický rybník.

3) Projednání návrhu na vypořádání majetkových vztahů na Pražském okruhu v oblasti Vinice a přemostění Počernického rybníka, týkajícího se pozemků parc. č. 1595/4, 1582/11, 1472/8,9,10, a 11, vše v k.ú.Dolní Počernice

4) Žádost o vyjádření souhlasu se stavbou na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha – Dolní Počernice parc. č. 1595/4, 1582/11 1472/ 8, 9, 10, a 11 vše v k.ú. Dolní Počernice 

5) Projednání změny umístění základnové stanice mobilních telefonů na pozemku parc. č. 386 v k.ú. Dolní Počernice 

6) Projednání nových okolností ve věci  umístění základnové stanice mobilních telefonů na pozemku parc. č. 1330/38 v k.ú. Dolní Počernice 

7) Projednání majetkového vypořádání s TJ Sokol Dolní Počernice, týkajícího se pozemku parc.č. 1580  v k.ú. Dolní Počernice 

8) Projednání společného memoranda sousedních městských částí hl. m. Prahy a obcí Středočeského kraje ve věci dopravních opatření ve východní části Prahy

9) Informace

10) Dotazy, připomínky, podněty 

Zbyněk  R i c h t e r, v.r.  starosta MČ Praha – Dolní Počernice  

2.5.2013
Zdravá městská část Praha-Dolní Počernice vás zve na SVÁTEK SOUSEDŮ

KDY? v úterý dne 28. května 2013 od 19.00 do 22.00 hod.
KDE? v prostorách Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10

Co jsme pro vás připravili?
VÝSTAVU OBRAZŮ ak. mal. Jana PAULA
VÝSTAVU VÝTVARNÉ ŠKOLIČKY při ateliéru Olgy STÁRKOVÉ
VYSTOUPENÍ AT STUDIA DOMINO pod vedením Ivy BIČIŠŤOVÉ
HUDBU K POSLECHU I TANCI TOMÁŠOVKA Stanislava JELÍNKA
OPÉKANÁ SELATA

Co můžete přinést vy ?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu. Po celý večer můžete diskutovat u kulatého stolu se starostou na téma udržitelný rozvoj a územní plánování
2.5.2013
Zdravá městská část Praha–Dolní Počernice a občanské sdružení Počin vás srdečně zvou na
DEN DĚTÍ, který pořádají spolu se základní školou, dětským domovem, společenstvím Molechet a salesiánským střediskem mládeže v Dolních Počernicích

SOBOTA 1. června 2013 od 13.00 do 17.00 hod.

Dolnopočernický zámecký park
Program:
Divadelní sál (počernický pivovar) od 13.00 hod.
POHÁDKA O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI hraje divadlo MINOTAURUS

Zámecký park od 13.00 hod.
SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI a ODVAHY, KONÍCI, OBČERSTVENÍ, BANDŽÍDŽAMPING,
SKÁKACÍ HRAD, AQUAZORBING, VELKÝ BUŘTOPEK

od 14.00 do 17.00 hod. PREZENTACE VOZU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY HL. M. PRAHY

Hřiště u koní od 13.00 hod.  MALÝ PARKÚR

Koná se za každého počasí
!!! 22.42013
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 113. cestopisnou besedu Návraty do středověku
o loňském a předloňském treku nepálským Himálájem, kterou poslední dubnový čtvrtek, tedy 25. dubna 2013 od 1830 v budově dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí Ing. Jaroslav Bartoš

Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení

16.4.2013
Zveme Vás na Fórum Zdravé Městské části Praha - Dolní Počernice

KDY? ve čtvrtek 16. 5. 2013 od 17:00 hod.
KDE? v hotelu Svornost, Novozámecká 284
PROČ? Diskutujte o problémech městské části s jejími představiteli

TÉMATA
Městská zeleň
- nové výsadby, úprava nových zákoutí, realizace arboreta
Veřejný pořádek - počet a umístění odpadkových košů, index čistoty – výsledky a další znečištěné lokality, úklid sněhu (návrhy na zlepšení)
Dopravní značení - stav dopravního značení, směrovky orientačních cílů
Doprava - vedení linek BUS MHD - navrhnout úpravy tras a jízdních řádů
Služby - konání farmářských trhů (hodnocení potřebnosti, místa a sortimentu), potřeba dalších služeb
Volný čas - hřiště pro seniory, dětská hřiště, klubová činnost - potřebnost a umístění
Územní plánování – Metropolitní plán hl. m. Prahy
Dětský stůl – dle aktuálních témat
Vaše účast bude impulzem pro zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!

Součástí programu bude i dětský koutek a tombola.
28.3.2013
POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 19. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 8. 4. 2013 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1. Projednání Návrhu zadání Územního plánu HMP (Metropolitního plánu)  
2. Projednání projektové dokumentace (čj. 416/13) včetně hlukové studie (čj. 523/13), týkající se plánované výstavby protihlukových stěn na R1 510 (Pražský okruh) v k.ú. Dolní  Počernice a Běchovice

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice

!!! 25.3.2013
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na 112. cestopisnou besedu
Ultimate diversity
o Indonésii, jejíž oficiální slogan pro lákání turistů je právě „nekonečná rozmanitost", kterou poslední březnový čtvrtek, tedy 28. března 2013 od 18.30 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice
(Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí Martin Daněk.

Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
3.3.2013
Městská část Praha – Dolní Počernice ve spolupráci se základní školou, mateřskou školou Duha, o.s.Veselý čertík
a dětským domovem vás zvou na VÝSTAVU VELIKONOČNÍ INSPIRACE
spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, zdobení kraslic, pletení pomlázek a ukázkami tradičních velikonočních technik, která se uskuteční
ve dnech 16. a 17.března 2013 vždy od 10.00 do 17.00 hodin
v prostorách informačního centra a regionálního muzea (ul. Stará obec 6)
a v objektech Panského dvora (restaurace Léta Páně) (ul. Národních hrdinů 3)

V neděli dne 17. března 2013 od 14.00 hodinPRŮVOD „NESEME MORANU ZE VSI“
Průvod vychází od přírodního amfiteátru v zámeckém parku
3.3.2013
POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 11. 3. 2013 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2013
2. Prodej č.p. 605 ve Rtyňské ul.
3. Privatizace bytových domů čp. 68 a 393 v ul. Nad Rybníkem
4. Záměr na prodej čp. 58 v ul. Českobrodská - bývalá pekárna
5. Vypořádání majetkových vztahů s TJ Sokol Dolní Počernice
6. Informace
7. Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
!!! 25.2.2013
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na cestopisnou besedu
Athénská Agora a thesalská Theopetra
o archeologických výzkumech významných řeckých svědectví o evropské minulosti, kterou poslední únorový čtvrtek, tedy 28. února 2013 od 1830 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice
(Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí doktorandka na universitě v Athénách Pavla Gkantzios Drápelová

Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
!!! 29.1.2013
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na cestopisnou besedu
MEZI PYGMEJEMI A SLONEM o životě ve Středoafrické republice kterou poslední čtvrtek
31. ledna 2013 od 18.30 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi" povede a promítáním fotografií doprovodí
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. a RNDr. Zuzana Huzová
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení
Účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
!!! 29.1.2013
MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci se základní školou, OS POČIN, dětským domovem a hotelem Svornost
si vás dovolují pozvat na
MASOPUSTNÍ PRŮVOD s dechovkou TOMÁŠOVÉ, který se bude konat v úterý 12. února 2013

Průvod vyjde od základní školy (ul. Národních hrdinů 70) ve 13.00 hodin a půjde po trase ulic Národních hrdinů, Českobrodská a Novozámecká. Průvod bude ukončen V hotelu Svornost Masopustní veselicí DJ DEREKA
!!! 29.1.2013
Velký počernický karneval
neděle 10. února od 15.00 velký divadelní sál Léta Páně
30.11.2012
POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 10. 12. 2012 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1) Projednání podmínek rozpočtového provizoria
2) Odpis investičních projektů
3) Převzetí budoucí komunikace Okružní do správy MČ na pozemku parc. č. 211
4) Záměr na využití pozemku parc.č. 346/1 v k.ú. Dolní Počernice (u čp. 470)
5) Projednání umístění dvou základnových stanic mobil. telefonů
6) Záměr na využití čp. 26 - POČIN včetně přilehlého pozemku parc. č. 386
7) Půjčka spol. Český statek s.r.o.
8) Informace
9) Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
!!! 26.11.2012
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na cestopisnou besedu
AFGANISTAN
o lidech a společnosti, krajině a historii, kterou poslední říjnový čtvrtek, tedy
29. listopadu  2012 od 18.30 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice (Stará obec 10)
v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“
povede a promítáním fotografií doprovodí RNDr. Jiří Kraus
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení, účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
16.11.2012
Vážení občané městské části Praha - Dolní Počernice a jejího blízkého okolí,
Vážení návštěvníci městské části Praha - Dolní Počernice,

zajímá nás, jak jste spokojeni s nabídkou odpočinkových ploch na území městské části Praha 14. Jedná se především o parkové plochy, jejich vybavení, zázemí a možnosti trávení volného času aktivním způsobem. Vaše názory přispějí k modernizaci parkových ploch a současně k rozšíření nabídky možností trávení volného času aktivním způsobem, čímž dojde ke zlepšení životních podmínek v naší městské části. Dotazník je složen z 11 jednoduchých otázek, jejichž vyplnění Vám nezabere více než 5 minut. Odpovědi jsou důvěrné a budou zpracovány pouze pro účely projektového záměru „Park U Čeňku, etapa 0001 – Centrum“.

FARMÁŘSKÉ TRHY
poslední prodejní den
v tomto roce
PÁTEK 23. LISTOPADU
  Zápis ze zasedání Rady MČ Praha - Dolní Počernice číslo 78 konané dne 7. 11. 2012
!!! 22.10.2012
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na cestopisnou besedu
KDE ZAČÍNÁ EVROPA
o cestách do oblasti od poloostrova Jamal ke Kaspickému moři, kterou poslední říjnový čtvrtek, tedy
25. října 2012 od 18.30 v zasedací místnosti dolnopočernické radnice (Stará obec 10)
v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“
povede a promítáním fotografií doprovodí Martin Wágner
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení, účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
!!! 24.9.2012
V úterý 25.9.2012 - od 19:15  - bude pokračovat další ročník geografických setkání ve farním sále
!!! 17.9.2012
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat na cestopisnou besedu
NEKONEČNÁ AMERIKA
o pohledu na svět za velkou louží očima dvou generací,
kterou poslední zářijový čtvrtek, tedy 27. září 2012 od 18.30
v zasedací místnosti dolnopočernické radnice (Stará obec 10)
v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“
povede a promítáním fotografií doprovodí Zbyněk Richter
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení, účast na besedě je zdarma
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení
7.9.2012
Dovoluji si Vás pozvat na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 17.9. 2012 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1) Úprava rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2012
2) Návrh rozpočtového výhledu na r. 2013 – 18
3) Úprava územního plánu v lokalitě Nová Úpická
4) Žádosti Auto – Exner o souhlas na trvalé stavby areálů WV a AUDI
5) Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
6) Další postup MČ ve věci prodeje objektů čp. 68 a 393
7) Vyhodnocení ankety ze 3. fóra MČ Praha – Dolní Počernice
8) Registrace ve Svazu MČ hlavního města Prahy
9) Projednání návrhu splátkového kalendáře za úhradu bytu
10) Žádost HMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice
11) Rozšíření informovanosti ZMČ o probíhajících správních řízeních
12) Výstavba golfového hřiště v Klánovickém lese – změna stanoviska MČ
13) Informace
14) Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r , v.r.
starosta MČ Praha - Dolní Počernice
!!! 28.8.2012
Městská část Praha – Dolní Počernice spolu s Hlavním městem Prahou, MCN - obecně prospěšnou společností, základní školou, dětským domovem, TJ Sokol, OS Počin, Počernickým pivovarem s.r.o., hotelem Svornost, farností Dolní Počernice a společenstvím Molechet vás zvou na

XVII. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO 2012,
která se bude konat v sobotu dne 15. září 2012 od 9.00 do 22.00 hodin v zámeckém parku v Praze – Dolních Počernicích a jeho bezprostředním okolí
!!! 29.6.2012
Kouzelná zahrada - příměstský tábor 16.-20.7./23.7-27.7/6.-10.8./13.-17.8
25.6.2012
Jménem občanského sdružení POČIN si Vás dovolujeme pozvat cestopisnou besedu
"Zeme, kde o sedm let omládnete" o další vědecké expedici do Afriky, tentokrát do Etiopie.
 12.6.2012
POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat ve středu 20. 6. 2012 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10


P r o g r a m:
1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Dolní Počernice za rok 2011
2. Projednání záměru na prodej pozemku č.parc. 1536 v k.ú. Dolní Počernice
3. Projednání výsledků 3. Fóra MČ Praha-Dolní Počernice
4. Prodej movitého majetku, umístěného v čp. 2 a 3 spol. Počernický pivovar s.r.o.
5. Projednání dalšího postupu ve věci prodeje nemovitosti čp. 605
6. Projednání záměru na změnu zadávacích podmínek výzvy na prodej objektů čp. 68 a 393
7. Projednání návrhu na majetkové vyrovnání mezi MČ Praha-Dolní Počernice a PhDr. Věrou Uhrovou
8. Rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2013 - 2023
9. Informace
10. Dotazy, připomínky, podněty
 10.6.2012
7. ročník kulturní a sportovní akce SKAM
V pátek 22. 6. bude v Kyjích na zahradě místní fary v ulici Prelátská (naproti kostelu sv. Bartoloměje) rockový minifestival SKAMfest, kde od 18:00 hod. budou hrát kapely: Proti proudu 30 z České Lípy, W.x.P. ze Sebranic, slovenská kapela N.D.E., a na závěr kapela F.B.I. s Richardem Čanakym také ze Slovenska.

V sobotu 23. 6. bude v Dolních Počernicích sportovní část.
Na hřištích v ulici Národních hrdinů se uskuteční tři velké turnaje ve volejbalu (pro dámy), ve fotbalu (pro pány) a ve florbalu (smíšené týmy). Nově zařazen i turnaj v ringu pro smíšená družstva. Po celý den je možné trhat rekordy v atletice pro jednotlivce či si zahrát pro radost malé sporty jako např. ping-pong, stolní fotbálek, petang. Na závěr celého dne se koná bohoslužba, kdy probíhá slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen.
Poté následuje neformální program na zahradě dolnopočernické fary – sportovci si odpočinou po náročném dni, zhodnotí své výkony a ochutnají nejenom grilované dobroty.
Nesportujete-li, můžete přijít alespoň fandit!

Další informace zde: http://www.iskam.cz/
 1.6.2012
POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 11. 6. 2012 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:
1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Dolní Počernice za rok 2011
2. Projednání záměru na prodej pozemku č.parc. 1536 v k.ú. Dolní Počernice
3. Projednání výsledků 3. Fóra MČ Praha-Dolní Počernice
4. Prodej movitého majetku, umístěného v čp. 2 a 3 spol. Počernický pivovar s.r.o.
5. Projednání dalšího postupu ve věci prodeje nemovitosti čp. 605
6. Projednání záměru na změnu zadávacích podmínek výzvy na prodej objektů čp. 68 a 393
7. Projednání návrhu na majetkové vyrovnání mezi MČ Praha-Dolní Počernice a PhDr. Věrou Uhrovou
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
!!! 28.5.2012
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 105. cestopisnou besedu
Od Aconcaguy do Ohňové země - o putování po horách a národních parcích Jižní Ameriky

31. května od 18.30 v zasedací síni dolnopočernické radnice
!!! 7.5.2012
Městská část Praha – Dolní Počernice a občanské sdružení POČIN
vás srdečně zvou na DEN DĚTÍ,
který pořádají spolu se základní školou, dětským domovem, společenstvím Molechet
a salesiánským střediskem mládeže v Dolních Počernicích

SOBOTA 2. června 2012, DOLNOPOČERNICKÝ ZÁMECKÝ PARK

PROGRAM
Zámecký park

od 14.00 hod. SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI a ODVAHY, KONÍCI, OBČERSTVENÍ, VELKÝ BUŘTOPEK

Divadelní sál (počernický pivovar)
od 13.00 hod. POHÁDKA „ O KOHOUTKOVI a SLEPIČCE“ a „VARIETÉ“

Přírodní amfiteátr
od 15.00 hod. TANEČNÍ VYSTOUPENÍ „AT studia DOMINO“ (úřadující vícemistři světa)

Hřiště U koní
od 14.00 hod. MALÝ PARKÚR
!!! 7.5.2012
Městská část Praha – Dolní Počernice vás zve na SVÁTEK SOUSEDŮ

KDY ? v úterý dne 29.května 2012 od 19.00 do 22.00 hodin
KDE ? v prostorách Úřadu městské části Praha–Dolní Počernice, Stará obec 10

Co jsme pro vás připravili?

VÝSTAVU OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ Olgy STÁRKOVÉ, Václava NYKLA a Karla VOSÁTKY
VÝSTAVU Výtvarné školičky při ateliéru Olgy STÁRKOVÉ
VYSTOUPENÍ TANEČNÍ ŠKOLY HIT Hany JOZOVÉ
HUDBU K POSLECHU I TANCI  TOMÁŠOVKA Stanislava JELÍNKA

OPÉKANÁ SELATA

Co můžete přinést vy? Sladké i slané dobroty a dobrou náladu
!!! 24.4.2012
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 104. cestopisnou besedu
"Neznámý Kazachstán" o putování po Džungarském Alatau a ostatních krásách Sedmiříčí.

26. dubna od 18.30 v zasedací síni dolnopočernické radnice
23.4.2012
Zveme Vás na 3. Fórum Zdravé Mč Praha - Dolní Počernice, které se uskuteční ve čtvrtek 10.5.2012 od 17:00 hod. v hotelu Svornost, Novozámecká 284.
 
!!! 22.2.2012
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 103. cestopisnou besedu
"Bohatství chudé Afriky" o cyklistických cestách do hlubin duše Černého kontinentu.

29. března od 18.30 v zasedací síni dolnopočernické radnice
16.3.2012
P O Z V Á N K A
Dovoluji si Vás pozvat na 12. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 26. 3. 2012 v 17.00 hod. v salonku hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 - Dolní Počernice

P r o g r a m:
1. Projednání pozměňovacích návrhů „Smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby“ na prodej půdního prostoru čp.393, ul. Nad Rybníkem, Praha-Dolní Počernice
2. Projednání smlouvy na pronájem čp. 2 a 3, Národních hrdinů, Praha-Dolní Počernice

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
8.3.2012
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE ve spolupráci s MATEŘSKOU ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM a OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN vás zvou na

VÝSTAVU VELIKONOČNÍ INSPIRACE
spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, zdobení kraslic, pletení pomlázek
a ukázkami dalších tradičních velikonočních technik, která se uskuteční v SOBOTU 24. března 2012 a v NEDĚLI 25. března 2012 vždy od 10.00 do 17.00 hodin ve stodole pensionu Český statek, ul. Stará obec čp.7, v informačním centru a regionálním muzeu, ul. Stará obec čp. 6
 
V neděli dne 25. 3. 2012 od 14.00 hodin - průvod „NESEME MORANU ZE VSI“
Průvod vychází od přírodního amfiteátru v zámeckém parku
23.2.2012
Masopustní průvod dne 21.února 2012
- fotogalerie (foto Ivana Černá)
!!! 20.2.2012
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 102. cestopisnou besedu
"Chuďasi v meďourech" o poklidném putování Albánií, druhou nejchudší zemí Evropy, kde všichni jezdí v Mercedesech.

23. února od 18.00 v zasedací síni dolnopočernické radnice
16.2.2012
Dětský folklórní soubor Valášek vás zve na své vystoupení v neděli 26. února v 15.00 v Divadle Horní Počernice, vstupenky na www.divadlopocernice.cz
 19.1.2012
Výprava za kaktusy
Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 101. cestopisnou besedu
o dobrodružné expedici do středního a severního Mexika, povede Jaroslav Šnicer.
26. ledna 2012 v zasedací síni dolnopočernické radnice (Stará obec 10).
!!! Městská část Praha - Dolní Počernice
ve spolupráci se základní školou, občanským sdružením POČIN, dětským domovem a hotelem Svornost si vás dovolují pozvat na
Masopustní průvod s dechovkou TOMÁŠOVÉ
který se bude konat v úterý dne 21.února 2012.

Průvod vyjde od přírodního amfiteátru v dolnopočernickém zámeckém parku ve 13.00 hodin
a půjde po trase okolí ul. Národních hrdinů, Českobrodská a Novozámecká.

Průvod bude ukončen v hotelu Svornost Masopustní veselicí DJ RADKA SYCHRY
 6.1.2012
P O Z V Á N K A
Dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat
v pondělí 16. 1. 2012 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice.

P r o g r a m:
1. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Dolní Počernice o výměře cca 552 000 m2
(golfové hřiště)
2. Vyjádření k návrhu na vydání Stavebního povolení na stavbu „Park U Čeňku“
3. Protokolární předání a převzetí nemovitostí (pozemky se zrekonstruovanými komunikacemi)
do vlastnictví MČ Praha-Dolní Počernice
4. Znovuobnovení Sněmu starostů ve vyhlášce Hl.m.Prahy č. 55 (Statut)
5. Prodej objektu čp. 605, Rtyňská ul.
6. Odkoupení objektu čp. 366 včetně přilehlých pozemků
7. Aktualizace zásobníku investičních akcí
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk Richter. v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
 21.11.2011
Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 28. 11. 2011 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice

P r o g r a m:
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2012
2. Aktualizace akčního plánu strategického rozvoje MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2012
3. Změny Jednacího řádu ZMČ Praha-Dolní Počernice
4. Žádost o zrušení dočasnosti stavby Auto-Exner, Českobrodská 42
5. Projednání majetkových vztahů se spol. Počernice I, s r.o.
6. Projednání podmínek odkoupení čp. 366
7. Informace
8. Dotazy, připomínky, podněty


Zbyněk Richter., starosta MČ Praha – Dolní Počernice
!!! 18.11.2011
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu a jubilejní 100. cestopisnou besedu  "Všude dobře, doma nejlíp" o natáčení jednoho dílu ze série dokumentů ČT „Na cestě“, kterou poslední listopadový čtvrtek, tedy 24. listopadu 2011 od 18.30 v budově dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední ctvrtek novou zemi“
povede a promítnutím dokumentu doprovodí jeho autor   Václav Hanuš
Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení, tentokrát však na oslavu mnohem bohatší a krom českého i z jiných zemí, které jsme spolu „navštívili“ . Účast na besedě je zdarma.


24.10.2011
Dovolujeme si Vás pozvat na cestopisnou besedu o zkušenostech z mnoha cest do země, která umí žít se zemětřasy i cunami, kterou poslední říjnový čtvrtek, tedy 27. října 2011 od 18.30 v budově dolnopočernické radnice (Stará obec 10) v rámci pravidelného cyklu „Každý poslední ctvrtek novou zemi“ povede a promítáním fotografií doprovodí Mgr. Petr Polák


19.10.2011
Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se uskuteční v neděli dne 4. prosince 2010 od 10.00 hod. v sále hotelu Svornost.

K tanci i poslechu bude hrát kapela TOMÁŠOVÉ.


19.10.2011
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE ve spolupráci se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM, OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN, SPOLEČENSTVÍM MOLECHET, PENSIONEM ČESKÝ STATEK a HOTELEM SVORNOST vás zvou na DOLNOPOČERNICKOU VÁNOČNÍ NADÍLKU

Sobota dne 3.12.2011 v době od 14.00 do 22.00 hod. v objektech kulturního centra, zámeckého parku,stodoly pensionu Český statek, informačního centra a regionálního muzea v Praze - Dolních Počernicích


14.10.2011
Zveme Vás na oslavu
93. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
SPOJENÉ S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM A OHŇOSTROJEM.

Sejdeme se před amfiteátrem v zámeckém parku v Dolních Počernicích dne 24.října v 18.00 hod.


26.9.2011
Tradiční rybářská akce – výlov Velkého počernického rybníka,

který se uskuteční ve čtvrtek 13. října.
Součástí výlovu bude i výchovně vzdělávací akce pro školáky, zaměřená na poznávání a ochranu přírody, kterou organizuje společně naše MČ a Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.


 23.9.2011
Cestopisná beseda "Nepálem snadno, rychle a bezpečně"
ve čtvrtek 29. září 2011 od 18,30 hodin v budově dolnopočernické radnice. Povede a promítáním fotografií doplní Inf. Jiří Lávička.


 20.9.2011
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 26. 9. 2011 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice


 6.9.2011
Dobrá praxe - environmentální vzdělávání ve veřejné správě Partnerství Norska a České republiky - O studijní cestě do Norska - vzdělávací cesta, které se zúčastnil i starosta MČ Praha - Dolní Počernice Zbyněk Richter.


 5.9.2011
Ukončení projektu Podpora domácího kompostování.

Správu projektu po celou dobu trvání (do 30.9.2014) zajišťuje spol. ISES s.r.o., na jejíž stránkách (www.ises.cz) jsou k nalezení potřebné informace týkající se projektu.


  1.8.2011
POZOR - SBĚR BIOODPADU 22. října 2011 od 9.00 do 12.00


  13.7.2011
Odběr informací
bez
platné zasílání novinek na váš e-mail

Vážení spoluobčané, na www stránkách naší MČ můžete využívat novou službu "ODBĚR INFORMACÍ". Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z Úřadu MČ na zaregistrované e-maily. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí MČ.


  12.7.2011
Vyhodnocení 2. Fóra zdravé městské části Praha-Dolní Počernice


  10.7.2011
GRANTY HL. MĚSTA PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ
VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2012

Zásady a formuláře na internetu: http://pamatky.praha-mesto.cz/
Termín podání žádostí: do 30. 11. 2011


23.6.2011
Z DUBČE DO DUBČE - jubilejní 20. ročník dálkového pochodu

se koná v sobotu 24. září 2011
http://zdubcedodubce.unas.cz


23.12.2010
Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 s ukončením v roce 2012