Úvod   Informace pro obyvatele  Krizové situace  

Informace pro obyvatele - Krizové situace
 

Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení
http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area5988  Tísňová volání 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 158
Městská policie hl. m. Prahy 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy 222 022 200

  Základní složky IZS 
http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
http://www.zzshmp.cz

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie

Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz

  Praktické rady 
Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události

O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následkem úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony apod.

Co musíme udělat, když uslyšíme zvuk sirény
Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměli opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.

Rady pro činnost obyvatelstva při povodni a způsob jeho vyrozumívání
Oznámení, že dojde k ohrožení města povrchní vodou, bude oznámeno povodňovými orgány městských části a hl. m. Prahy s předstihem následujícím způsobem:
- varovným signálem elektronických sirén se slovní informací ,
- následným sdělením ve sdělovacích prostředcích,
- k předávání informací jsou využívány megafony zabudované ve vozidlech Policie České republiky, Městské policie a dalších složek.

Jak získáme další informace
Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe radiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na které se tísňové informace vysílají.

Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci
Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí
Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka.